Defaultbildet burde endres.

Bug #516038 reported by Lars Jansøn Engvik
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
studentersamfundet.no
New
Undecided
Unassigned

Bug Description

Defaultbildet er ikke spesielt pent.

Hva kan være alternative løsninger? Ikke bilde i det hele tatt?

Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Foreslår å gjøre bilde obligatorisk når man registrerer post i Inside. Inget bilde = ingen artikkel/arrangement/forening/whatever.

2nd opinion, please?

Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Tanken med et defaultbilde som ser ut som et helvete var at det skulle føre til at man la ved bilder. Nå som det ikke ser ut til å fungere, kan vi hindre bildeløsheten med ei teknisk hindring i stedet.

Revision history for this message
Lars Jansøn Engvik (lars-engvik) wrote : Re: [Bug 516038] Re: Defaultbildet burde endres.

Både ja og nei. Enig i at folk bør oppfordres til å legge ved bilde, men det
er samtidig kjipt å legge ut dersom de ikke skulle ha/finne noe passende.
Har ingen konkret løsning på problemet sånn på sparket, men skal tenke på
det.

On Tue, Feb 2, 2010 at 4:27 PM, Thomas Misund <email address hidden>wrote:

> Foreslår å gjøre bilde obligatorisk når man registrerer post i Inside.
> Inget bilde = ingen artikkel/arrangement/forening/whatever.
>
> 2nd opinion, please?
>
> --
> Defaultbildet burde endres.
> https://bugs.launchpad.net/bugs/516038
> You received this bug notification because you are a direct subscriber
> of the bug.
>
> Status in studentersamfundet.no: New
>
> Bug description:
> Defaultbildet er ikke spesielt pent.
>
> Hva kan være alternative løsninger? Ikke bilde i det hele tatt?
>
> To unsubscribe from this bug, go to:
> https://bugs.launchpad.net/studentersamfundet-web/+bug/516038/+subscribe
>

--
mvh

Lars Jansøn Engvik
Kommunikasjonsansvarlig
Det Norske Studentersamfund
Tlf.: (+47) 412 03 295

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Remote bug watches

Bug watches keep track of this bug in other bug trackers.