Comment 3 for bug 516038

Revision history for this message
Lars Jansøn Engvik (lars-engvik) wrote : Re: [Bug 516038] Re: Defaultbildet burde endres.

Både ja og nei. Enig i at folk bør oppfordres til å legge ved bilde, men det
er samtidig kjipt å legge ut dersom de ikke skulle ha/finne noe passende.
Har ingen konkret løsning på problemet sånn på sparket, men skal tenke på
det.

On Tue, Feb 2, 2010 at 4:27 PM, Thomas Misund <email address hidden>wrote:

> Foreslår å gjøre bilde obligatorisk når man registrerer post i Inside.
> Inget bilde = ingen artikkel/arrangement/forening/whatever.
>
> 2nd opinion, please?
>
> --
> Defaultbildet burde endres.
> https://bugs.launchpad.net/bugs/516038
> You received this bug notification because you are a direct subscriber
> of the bug.
>
> Status in studentersamfundet.no: New
>
> Bug description:
> Defaultbildet er ikke spesielt pent.
>
> Hva kan være alternative løsninger? Ikke bilde i det hele tatt?
>
> To unsubscribe from this bug, go to:
> https://bugs.launchpad.net/studentersamfundet-web/+bug/516038/+subscribe
>

--
mvh

Lars Jansøn Engvik
Kommunikasjonsansvarlig
Det Norske Studentersamfund
Tlf.: (+47) 412 03 295