Comment 2 for bug 516038

Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Tanken med et defaultbilde som ser ut som et helvete var at det skulle føre til at man la ved bilder. Nå som det ikke ser ut til å fungere, kan vi hindre bildeløsheten med ei teknisk hindring i stedet.