Nauji žodžiai

Bug #588850 reported by Laimonas Vėbra on 2010-06-02
14
This bug affects 2 people
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Ispell-LT
Wishlist
Ispell-LT team

Bug Description

Čia reikėtų pridėti žodžius, kurių dar nėra žodyne.

Laimonas Vėbra (laimis) on 2010-06-02
Changed in ispell-lt:
importance: Undecided → Wishlist
status: New → In Progress
assignee: nobody → Ispell-LT team (ispell-lt)
Laimonas Vėbra (laimis) wrote :
Rimas Kudelis (rq) wrote :

Trūksta termino „Saitynas“: http://www.likit.lt/term/enciklo.html?word=saitynas .

Laimonas Vėbra (laimis) wrote :

Saitynas ir Milikoniai 91 revizijoje.

Mantas (kaipgis) wrote :

Tinklaraštis

Tomas Straupis (tomasstraupis) wrote :

Trūkstami žodžiai:
didelei
sudėtingėjant
išplečiamumo
paruoštumas
struktūrizuotos
nestruktūrizuotos
taksonomijų
metaduomenų
metamodelio
apskaitomos
draudiminio
savalaikio
prioritetizuoti
keliolika
kombinatorikos

Laimonas Vėbra (laimis) wrote :

Tinklaraštis ir Tomo žodžiai pridėti r96.

Rimas Kudelis (rq) wrote :

Trūksta žodžio „ateitininkas“. Ką tik vieno blogo komentaruose tai perskaičiau. :)

Anielius (tsu) wrote :

Trūkstami žodžiai:

abejoks
abrinas
abuojybė
adatytas
aeroplanas
aeroportas
aerostatika
agniai
agnumas
agnus
aguoniena
aigara
aigymas
aigyti
aikštinti
aimata
aimatotis
aipti
aisčiai
aisterėjimas
aisterėti
aiškalas
aiškybė
aitas
aitrybė
aiva
ajeriniai
akėčios
akėčkuolis
akėčvilkos
akeivos
akėtvilkos
akidangčiai
akiklis
akylandus
akylybė
akynas
akingas
akintuvas
akiplėšybė
akisopas
akiuotojas
akivaizdininkas
akivariuotas
akyvas
akyvai
akižara
aklybė
aklažeris
akluoti
aklutukas

Pradžiai...
Labai šaunu, kad ir reti žodžiai pakliūna į šį žodynėlį...

Laimonas Vėbra (laimis) wrote :

Ačiū Anieliau! Iš trūkstamų žodžių sąrašo būtų galima spėti, kad tamstos kalba turtinga.
Žodžiai pridėti r109 revizijoje.
Nepridėjau tik aeroportas (jei ir patektų į žodyną, tai tik į .jargon), nes neteiktinas.
Taip pat siūlau tamstai pasitikrinti ir pasitaisyti asmeninį žodynėlį, nes vienas žodis turbūt yra neteisingas arba jau koks tarminis jo variantas:
akivariuotas -> akivaruotas

'akivariuotas' nėra DLKŽ ([Didžiajame] Lietuvių kalbos žodyne), tokio nežino ir VDU KLC Tekstynas.

Panašiai į žodyną nepateko ir akylandus -> akilandus
(nors dabar berašydamas pastebėjau, kad tokia forma jame yra; pridėsiu vėliau)

Aš tikiuosi, kad šie žodžiai (daugumos kurių nėra dabartiniame lietuvių kalbos žodyne) yra (pa)vartojami pačio ar aplinkos kalboje, nes antraip netikslinga ir net kiek žalinga juos (iš didžiojo) krauti į ispell-lt žodynus tik todėl, kad jų ten dar nėra. Jei būtų toks tikslas, būtų galima perkelti visą LKŽ, kuriame apie pusė milijono antraštinių žodžių (aibės retų tarminių, nebevartojamų ir nevartotinų), tačiau bendrinės kalbos rašybos tikrinimui tai tik kenktų, o žodynai būtų nepraktiškai dideli...
Todėl esminis kriterijus yra žodžių vartojimas (jų gyvumas nūdienos kalboje).

Albertas Agejevas (alga) wrote :

Kažaip abejoju žodžių, kurių prasmės net nesuprantu, traukimo į žodyną prasmingumu. Manau, reik gerai pagalvoti, prieš traukiant retus žodžius į žodyną, nes jie tik pamažina rašybos tikrintuvo siūlomų pataisymų kokybę.

DLKŽ visas turinys jau yra įtrauktas IVPK lėšomis, išskyrus žodžius, kurie pažymėti kaip seni ar tarmiški.

Laimonas Vėbra (laimis) wrote :

Taip, tačiau abejojimas yra labai subjektyvus dalykas. Nemaža dalis šių žodžių man asmeniškai tikrai girdėta, kai kurie net pakankamai potencialūs kandidatai pavartoti. Todėl manyčiau, kad jei jie tikrai vartojami kitų kalboje, tai turėtų būti ir žodyne. Dėl DLKŽ gal įvėliau kiek painiavos: didysis (LKŽ, kurį aš vadinu DLKŽ) ir dabartinis (DLKŽ, kurį aš vadinu LKŽ ar DLKŽ priklausomai nuo konteksto); IVPK pateikė/parengė tik dabartinį ir tai nevisiškai pilną, nes vis dar atrandami dabartiniame esantys žodžiai, kurių nėra ivpk/ispell-lt žodynuose. Kita vertus, Albertai, nesi visiškai teisus dėl didžiojo ir dabartinio santykio: dabartiniame atrinkti dažniau vartojami žodžiai siekiant sunorminti, atmetus siauresnius, tarminius. Tačiau tai irgi nėra absoliutus žodynas; priklauso nuo pobūdžio, sudarytojų požiūrio, laikmečio (reikėtų pastebėti, kad dabartinis yra konservatyvus, jau gali būti kiek senstelėjęs, nespėjantis su kalbos kitimu, nes iš esmės jo ištakos dar iš sovietmečio: 1954, 1972). Ir dabartiniame yra įtraukti neteiktini, plačiau vartojami tarminiai, skoliniai, kt. Juk nemažai jų turbūt yra nevartotini (keistini) vlkk nuomone.
Kita vertus, LKI rengia atskirą bendrinės kalbos žodyną, kuris būtų dar labiau sunormintas, labiau atitiktų bendrinę kalbą (šia prasme dabartinės lietuvių kalbos žodynas ir ispell-lt žodynai jau yra kiek atitolę nuo bendrinės, norminės kalbos):
http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=592&Itemid=1

Kitaip tariant, dabartinės lietuvių kalbos žodynas atspindi bendrinę, sunormintą kalbą, tačiau veikiausiai nebespėja (išsiskiria) su bendrine/normine kalba, neišsižada kalbos gyvumo/įvairumo/aktualumo, yra kintantis (naujadarai, nauji terminai). Analogiškai, juk ir dabar su ispell-lt keliauja .jargon ir jis įtraukiamas į žodynus. Va ten tai tikrai yra perliukų, kurių aš tikrai nevartoju ir net nenorėčiau pavartoti. Tačiau yra ir tokių, kuriuos vartoju, nes jie yra pakankamai populiarūs. Jei griežtai laikysimės bendrinės kalbos žodžių taisyklingumo, normiškumo principų, tai .jargon apskritai neturėtų būti (bene daugumos žodžių nėra žodynuose ar jie yra neteiktini), kaip ir reikėtų pravalyti ivpk žodyną...
Tačiau kalba juk gyva.
Todėl nemanau, kad reikėtų labai griežtai remtis tik dabartinės lietuvių kalbos ar būsimuoju bendrinės kalbos žodynu; jei žodis yra gyvas/pavartojamas, nėra neteiktinas, kad ir tarminis, retesnis, tai jis, mano galva, yra kur kas labiau vertas būti žodynuose (ar bent jau tikrai .jargon), nei aibės žargonizmų iš .jargon. Reikia rasti protingą santykį, kad visa tai neišvirstų kalbos fašizmu. O tai, reikia pripažinti, yra subjektyvu. Kol kas aš dariau taip: tikrinu dabartinės kalbos žodyną, patikrinu tekstyną ir didįjį (LKŽ) žodyną ir tada subjektyviai nusprendžiu, pagal tai ar žodis yra dažniau minimas tekstyne ir yra didžiajame žodyne. Reikia turėti omenyje, kad tekstynas, kaip suprantu, irgi gana ribotas, tad subjektyvumas tiesiog neišvengiamas.
Gal ir vertėjo parašyti atskirai į list'ą (diskusijoms), tačiau turbūt nepakenks paaiškinimas ir čia, prie naujų žodžių. Diskusijas geriau pratęsti atskirai.

Sveiki,

Pritariu Albertui - gal prieš įtraukiant retai naudojamus žodžius į
rašybos tikrinimo žodyną reiktų bent jau paieškoti internete ar jie
yra naudojami.

Pvz. žodis "agniai" - bent jau Google pagal šią paiešką daugiausia
randa klaidingai parašytą žodį "ugniai", manau šito žodžio tikrai
nereikia įtraukti į ispell-lt

Jei koks ypač retai naudojamas žodis yra labai panašus į dažnai naudojamą
(pvz skiriasi tik viena raide, kaip agniai ir ugniai) tai manau nereikėtų
įtraukti tokio retai naudojamo žodžio.

On Sat, Dec 17, 2011 at 10:34:40AM -0000, Albertas Agejevas wrote:
> Kažkaip abejoju žodžių, kurių prasmės net nesuprantu, traukimo į žodyną
> prasmingumu. Manau, reik gerai pagalvoti, prieš traukiant retus žodžius
> į žodyną, nes jie tik pamažina rašybos tikrintuvo siūlomų pataisymų kokybę
> --
> https://bugs.launchpad.net/bugs/588850
> Title: Nauji žodžiai

--
Labanaktis/Good luck,
Mantas Kriaučiūnas Jabber ID: <email address hidden> GPG ID: 43535BD5
Public organization "Open Source for Lithuania" - www.akl.lt
Geriausios biuro programos verslui ir namams - http://openoffice.lt
Prekyba naujais ir atnaujintais kompiuteriais su Linux OS - http://tinklas.eu
Naudok Baltix GNU/Linux sistemą savo kompiuteryje - http://baltix.lt

Albertas Agejevas (alga) wrote :

Taigi. Šio žodyno žodžių įtraukimo kriterijus -- praktiškumas rašybos tikrinimo kontekste. Pavyzdžiui, manau, kad visiškai teisingas žodis „rėžimas“ neturėtų būtų žodyne, nes 95% jo panaudojimo atvejų iš tikrųjų turimas omeny „režimas“ (t.y. dienos režimas, o ne medžio rėžimas).

Tas pats galioja aivai, aistrėjimui, aitui, ir šiaip daugumai Anieliaus iš LKŽ ištrauktų ezoterinių žodelių. Tame sąraše matau tik vieną vienareikšmiškai įtrauktiną -- akėčios.

Albertas Agejevas (alga) wrote :

Ir Laimi, nepainiokim DLKŽ ir LKŽ. Tai yra labai nusistovėję sutrumpnimai. LKŽ yra ~30-tomis, DLKŽ vienatomis.
Tai, kad DLKŽ pirmas leidimas parengtas prieš 50 metų yra visai nerelevantiška, nes dabar naudojamas ketvirtasis, 2000 m. leidimas.

Tavo ilgo išvedžiojimo prasmės nesupratau, nes nuo mano subjektyvaus „abejoju“ atmetimo atkeliavai iki savo subjektyvaus vertinimo proceso teikimo.

Laimonas Vėbra (laimis) wrote :

Konkrečiu atveju, agnus (smarkus, judrus, greitas, mitrus, apsukrus, guvus) yra didžiajame žodyne ir *tekstyne* ir ganėtinai neretas. Anieliaus sąrašę, mano akimis, dauguma žodžių yra įtrauktini, nes nemažai jų jau yra iš DLKŽ (dabartinio žodyno). Jei tik jis ir jo aplinka juos vartoja. Man įtarimą sukėlė abėcėlinė sąrašo padermė, todėl vienu momentu pamaniau, kad galbūt tikrinamas didysis žodynas ir ieškoma trūkstamų žodžių, tačiau fragmentiškumas verčia abejoti, kad yra būtent taip.
Beje, aiva (virvė ar šikšna, kuria pritvirtinami pavalkai prie ienų, ieva, pakanktė) yra didžiajame, nėra neteiktina ir aptinkama tekstyne. Kalbant apie perspektyvą, tai hunspell'as keliauja su morfologine analize; anksčiau ar vėliau bus įmanoma pasitikrinti žodžio šaknį, tad draskyti žodynus, pagal labai neaiškius, labai subjektyvius „praktiškumo“ kriterijus yra netikslinga.

Laimonas Vėbra (laimis) wrote :

Paskiausi DLKŽ leidimai tėra korekciniai. Relevantiška (ir mano išvedžiojimų esmė) tai, kad DLKŽ yra aibės neteiktinų žodžių, skolinių ir kitų tarminių, plačiau vartojamų žodžių iš LKŽ, pagal DLKŽ sudarytojų požiūrį. Kita vertus, DLKŽ nespėja su naujadarais, naujais terminais. Todėl atsiremti į DLKŽ, kaip į absoliutų šaltinį negalima, nes ir jis nebeatspindi bendrinės, aktualios kalbos (tam ir rengiamas bendrinės kalbos žodynas). Tenka subjektyviai rinktis ar įtraukti žodį į ispell-lt žodynus, jei jis yra didžiajame žodyne, yra vartojamas. Tavo subjektyvus „abejoju“ remiasi tik tavo subjektyviais kriterijais, o aš, nors ir spręsdamas subjektyviai, remiuosi šaltiniais.

Albertas Agejevas (alga) wrote :

Tekstyne ieškoau "aiva", "aivos", ir virvės prasme neradau nei vieno panaudojimo. Vienas "eime" tarminis variantas, vienas pseudonimas, ir keliasdešimt firmos pavadinimo paminėjimų publicistikoj.

Albertas Agejevas (alga) wrote :

Tas pats neretam „agnus“ -- dažniausiai naudojamas kaip „Agnus Dei“ dalis.

Laimonas Vėbra (laimis) wrote :

Dėl aivos paskubėjau, bet agnus sutinkamas būtent žodynine prasme.
Yra kompromisas: dar vienas žodynas lietuviu.lkz{.reti}. O kaip jau jis būtų jungiamas į žodynus, tai jau žodynų leidybos klausimas.
Kaip jau rašiau, šie keliasdešimt įtrauktų retų žodžių yra mažesnė blogybė, nei jau seniai egzistuojantis .jargon, kuris savaime įtraukiamas į dist žodynus. O juk jis ir sudarytas tokiu trumparegišku, subjektyviu principu (man girdėtas, žinomas terminas, fun žodelis, tai ir įsidedu). Žiūrint bendrai, tai yra *aibės* žodžių, kurių, Albertai, prasmės nežinai ir iš lietuviu.ivpk. Tai neturėtų būti kriterijus (man pažįstamas/nepažįstamas). Galima sutarti dėl kriterijų (kad ir subjektyvių, bet tik ne tokių subjektyvių, kaip minėti) ir jų laikytis; tarkime: min. 3 kartai tekstyne (dvejose srityse), yra LKŽ, nėra neteiktinas. Bet gal diskusiją į list'ą?

Albertas Agejevas (alga) wrote :

Dėl jargon kilmės klysti. Jis sudarytas man ir dar keletui ankstyvų žodyno autorių tikrinant savo tekstus, laiškus į @konf.lt konferencijas. Gyvos kalbos faktas, ne rašybos klaida. „Mobiliakas“, jeigu ką, tekstyne sutinkamas nerečiau už „agnus“, tiek grožinėj literatūroj, tiek publicistikoj. Tas žodis yra gyvos kalbos faktas, VLKK teiktinas ar ne, tai kitas klausimas.

LKŽ naudotis kaip kažkokiu kriterijumi nereikia, nes ten rasi visko, nuo Basanavičiaus laikų iš raštų ir bobučių kaimuose kalbos surinkta žodžių kartoteka. Lietuvių kalbos paminklas ir puikus resursas kalbininkams, tačiau joks ne indikatorius tinkamumui rašybos žodyne.

Bendrai paėmus, jei nesinaudoji kokia masinio importo strategija (pvz, visi DLKŽ žodžiai, kurie nepažymėti kaip tarmiški, ar neteiktini; visi top-100k tekstyno žodžiai ar pan.), žodį verta dėti tik tada, jei jis tau ar kokiam nors vartotojui užkliuvo tikrinant realų tekstą (pvz, žodis „postsovietinis“ atsidūrė tikrinant LR Konstitucijos tekstą (bet kodėl man jų Firefox pabraukia?)). Krūvelė retų perliukų iš LKŽ visai neatrodo kaip tai, labiau atrodo kaip komercinių konkurentų bandymas sabotuoti mūsų projektą didinant klaidų tikimybę ir mažinant taisymo pasiūlymų tikslumą ;-P

Laimonas Vėbra (laimis) wrote :

Kaip pagrindžiamas gyvos kalbos faktas? Tokiems žodžiams, kaip servinti, glifas, klientserverinis, socketas, pribambasas ir t.t.
Jų nėra nei LKŽ, nei DLKŽ, nei tekstyne. Kodėl gali būti tikras, kad juos vartoji ne vienas ir kaip toks „faktas“ yra stipresnis (labiau pateisinamas) už žodžio agnus pridėjimą į žodyną? JEI toks žodis pavartojamas kažkieno ir jo aplinkos kalboje, nes tik tokiu būdu (kaip trūkstamas) jis ir buvo pasiūlytas pridėti.

Anielius (tsu) wrote :

Atleiskite už išprovokuotą diskusiją. Tikrai nesitikėjau, kad tokie audringi pokalbiai čia vyksta. Dabar suprantu, kokius žodžius siūlyti, kaip trūkstamus.

Jei kas ne taip, pataisykite. Ir ar verta pridėti tokius?..

Paukščiai:

pečialinda
apuokėlis
avocetė
balnuotasis
baltabruvis
baltagurklis
baltauodegė
baltauodegis
krakšlė
dryžagalvė
geltonbruvė
geltongalvė
geltonkojis
juodakaktė
juodakojis
smiltvištė
jūršarkė
karietaitė
kūltupys
laibasnapis
margasnapė
mormonas
rudagalvė
taistė
...

Labas,

Aš manau šiuos žodžius tikrai verta pridėti, ypač mormoną, baltauodegę/baltauodegį, juodakaktę, juodakojį bei apuokėlį :)
Šiaip siūlyčiau pridėti visus, gal nebent taistė gali netyčia kam nors nepatikti, norėjusjam parašyti žodį "taisė", bet parašiusiam per klaidą "taistė" :)

On Mon, Feb 27, 2012 at 02:23:17PM -0000, Anielius wrote:
> Atleiskite už išprovokuotą diskusiją. Tikrai nesitikėjau, kad tokie
> audringi pokalbiai čia vyksta. Dabar suprantu, kokius žodžius siūlyti,
> kaip trūkstamus.
> Jei kas ne taip, pataisykite. Ir ar verta pridėti tokius?..
>
> Paukščiai:
>
> pečialinda
> apuokėlis
> avocetė
> balnuotasis
> baltabruvis
> baltagurklis
> baltauodegė
> baltauodegis
> krakšlė
> dryžagalvė
> geltonbruvė
> geltongalvė
> geltonkojis
> juodakaktė
> juodakojis
> smiltvištė
> jūršarkė
> karietaitė
> kūltupys
> laibasnapis
> margasnapė
> mormonas
> rudagalvė
> taistė
> ...

--
Labanaktis/Good luck,
Mantas Kriaučiūnas Jabber ID: <email address hidden> GPG ID: 43535BD5
Public organization "Open Source for Lithuania" - www.akl.lt
Geriausios biuro programos verslui ir namams - http://openoffice.lt
Prekyba naujais ir atnaujintais kompiuteriais su Linux OS - http://tinklas.eu
Naudok Baltix GNU/Linux sistemą savo kompiuteryje - http://baltix.lt

Rimas Kudelis (rq) wrote :

Gavau laišką iš Ramūno Blavaščiūno (blavasciunas.com) su štai tokiu trūkstamų žodžių sąrašu (pastabos skliausteliuose mano):

anapilis
angliukas (-ai)
apmuturiuotas
apsmuktakelnis
apyvarton
arkliukėlis
baigtinumas (-ą)
benediktinų
bernužėlis
bezdalius
bravaras (o gal bravoras?)
cunamis
daboklė
dausos
debesija
didysis
dubenėlis
dvarelis (-o)
džiusna
džiuvenos
džiuvėsis
eretinis
fantasmagorija
fotomėgėjų (-as, -a)
fotomokykla
fotoparoda
fotostudija
iškaityti
karnavalinis
kitakalbis
lėktuvėlis
liūtaširdis
lomelė
mergužėlė
močia
motutė
motužėlė
motoklubas
naujokėlis
negaila
nesiskūsdamas (-a) (panašu, kad klaida)
pasuolyje
pasuolys
patriciatas
pirdžius
plonytės
postmoderniajame
postmodernus
prasegti (-as,-os)
raganiukė
sąlyginai
savartynas (irgi klaida?)
siaurutis
skaityklė
skudurynas
smilkalai
stalviršis
sudžiūvęs
supistas
suvargėlį
svetimkalbis
svetimvardžiai (-ų)
šarangė
varangė
šiknius
šūdinas
šunpalaikis
šviesokaita
tėvužėlis

kilsteli (keista – Firefox siūlo bendratį)
spragteli
mirkteli
pirsteli
myžteli
mosteli
trinkteli
siūbteli

Mocartas
Malibu
Torontas
Kasablanka
Pirėnai
Reuters (naujienų agentūra)
ir visa eilė kitų tikrinių daiktavardžių. Ypač daug trūksta kompanijų pavadinimų ir vietovardžių

Laimonas Vėbra (laimis) wrote :

Ačiū Ramūnui Blavaščiūnui.

Manau , kad šiuos žodžius jis veikiausiai turėtų pašalinti iš savojo žodynėlio, kaip klaidingus (nebent tikrai nori juos būtent tokius — klaidingus ar naujadarus, retus — vartoti); yra aiškių klaidų arba abejonių dėl jų perkėlimo į pagr. žodynus:

bravaras -> bravoras
džiusna -> džiūsna
džiuvena/džiūvena -> darybiniai naujadarai; kalboje pavartojami (nors LKŽ'e nėra; abejoju ar jiems jau laikas į pagr. žodynus)
džiuvėsis -> džiūvėsis (nors ir pirmoji forma yra LKŽ'e, tačiau ne dabartinės lietuvių kalbos žodyne; džiūti -> džiūvėsis)
nesiskūsdamas -> nesiskųsdamas
savartynas -> sąvartynas

Išryškėjo ir viena svarbesnė ispell-lt klaida: džiuvo -> džiūvo (ir taip jau nuo pat lietuviu.ivpk pradžios, 10 metų; nors LKŽ mini ir 'džiuvo', tačiau dabartinės LKŽ — tik 'džiūvo', o ir LKŽ (senuose) pavyzdžiuose didžioji dauguma žodžių yra su 'ū'; tekstynas dėl 'džiuvo' irgi ganėtinai kuklus: 2 versus 107 ('džiūvo')...). Aš net pripratau rašyti 'sudžiUvęs' (ir jau bevelyčiau manyti, kad priešingai yra klaida), o pasirodo reikėtų 'sudžiŪvęs'.

On Thu, Mar 21, 2013 at 02:47:24PM -0000, Rimas Kudelis wrote:
> Gavau laišką iš Ramūno Blavaščiūno (blavasciunas.com) su štai tokiu
> trūkstamų žodžių sąrašu (pastabos skliausteliuose mano):

> apmuturiuotas

Manau, čia turi būti ū ilgoji.

> apyvarton

Šito tarmiško linksnio (lygtai krypties vietininkas jis vadinasi) nėra
išvis, bet gal reiktų pridėti, nes vartosenoj gan dažnas.

> arkliukėlis

Hm, keista, arkliukėlaitytis irgi nėra... Gal apsiribokim viena
mažybine priesaga, arba pabandom pagamint taisykles, kad mažybines
kombinuotų automatiškai. Kitoj versijoj.

> nesiskūsdamas (-a) (panašu, kad klaida)

Skundas -> skųstis.

> savartynas (irgi klaida?)

Taip. są- su nosine, kaip sąjunga, sąveika ir t.t.

> supistas

Čia sportininkas, plaukiojantis SUPu?

Vėlgi, matau čia keletą vartotinų lietuškų ir tarpatautinių žodžių, ir
daug ezoterikos, kurios tikriausiai neverta dėti -- ir taip taisymo
pasiūlymų sąrašai per ilgi.

Albertas

Gediminas Paulauskas (menesis) wrote :

Taip.
2013.03.23 02:40, "Albertas Agejevas" <email address hidden> rašė:

> On Thu, Mar 21, 2013 at 02:47:24PM -0000, Rimas Kudelis wrote:
> > Gavau laišką iš Ramūno Blavaščiūno (blavasciunas.com) su štai tokiu
> > trūkstamų žodžių sąrašu (pastabos skliausteliuose mano):
>
> > apmuturiuotas
>
> Manau, čia turi būti ū ilgoji.
>
> > apyvarton
>
> Šito tarmiško linksnio (lygtai krypties vietininkas jis vadinasi) nėra
> išvis, bet gal reiktų pridėti, nes vartosenoj gan dažnas.
>
> > arkliukėlis
>
> Hm, keista, arkliukėlaitytis irgi nėra... Gal apsiribokim viena
> mažybine priesaga, arba pabandom pagamint taisykles, kad mažybines
> kombinuotų automatiškai. Kitoj versijoj.
>
> > nesiskūsdamas (-a) (panašu, kad klaida)
>
> Skundas -> skųstis.
>
> > savartynas (irgi klaida?)
>
> Taip. są- su nosine, kaip sąjunga, sąveika ir t.t.
>
> > supistas
>
> Čia sportininkas, plaukiojantis SUPu?
>
> Vėlgi, matau čia keletą vartotinų lietuškų ir tarpatautinių žodžių, ir
> daug ezoterikos, kurios tikriausiai neverta dėti -- ir taip taisymo
> pasiūlymų sąrašai per ilgi.
>
> Albertas
>
> --
> You received this bug notification because you are a member of Ispell-LT
> team, which is a bug assignee.
> https://bugs.launchpad.net/bugs/588850
>
> Title:
> Nauji žodžiai
>
> To manage notifications about this bug go to:
> https://bugs.launchpad.net/ispell-lt/+bug/588850/+subscriptions
>

Sveiki,

2013.03.23 02:35, Albertas Agejevas rašė:
>> supistas
> Čia sportininkas, plaukiojantis SUPu?

Dėl tų negražių žodžių – manau jiems galima būtų dėti žymę NOSUGGEST (ar
pan.), kad jų tiesiog nebrauktų. Bet ir nesiūlytų.

> Vėlgi, matau čia keletą vartotinų lietuškų ir tarpatautinių žodžių, ir
> daug ezoterikos, kurios tikriausiai neverta dėti -- ir taip taisymo
> pasiūlymų sąrašai per ilgi.

Priklausomai nuo to, ką tu vadini keletu, aš pritarčiau arba nevisai. :)
Atmetus paties Ramūno klaidas (tikrai ne visas buvau čia surašęs), kai
kurie pasiūlymai tikrai atrodo retai vartojami, bet kai kurie kiti manau
tikrai nepatrukdytų.

Rimas

Rimas Kudelis (rq) wrote :

Dar pora žodžių, kuriuos Ramūnui braukia:
supaprastino
telefonija

Vidas (vidas.s) wrote :

Laba diena,

Peržiūrėjau savo Thunderbird'o failą persdict.dat - štai šių žodžių pas mane neatpažįsta Thunderbird, kuriame įdiegtas "Lietuvių kabos rašybos tikrinimo žodynas 1.3":
antistatinis
distributorius
ergonomiškas
gigabitinis
gigabaitinis
hemisferinė
išjungėjas
išparduoti
instaliacinis
Kaliningradas
klasteris
komplektacija
kontroleris
koreguotis
lentynėlė
logistika
marža
motyvacinis
nebepavyko
prailgintojas
prezentacija
psl.
reflektometras
replikatorius
strimeris
subdirektorija
tarptinklinis
toneris
virtualizacija
žirklinis (pvz.: žirklinis keltuvas)

Taip pat nežino šių didelių kompanijų:
Oracle
Cisco
Dell
Lenovo
Acer

Beje ne į temą, bet pas mane Thunderbird'e (naujausias oficialus v17.0.7 Windows'inis) kažkodėl "Lietuvių kabos rašybos tikrinimo žodynas 1.3" randasi "Extensions" Add-on'ų skyriuje. Ar neturėtų jis būti "Dictionaries" skyriuje, kur tarkim yra anglų ir rusų žodynai?

Vidas

Laimonas Vėbra (laimis) wrote :

Pavadinimai ir brendai — įdomesnė problema. Viena vertus jų ispell-lt dabar apskritai mažai, nors kalboje vartojami tikrai neretai ir kartu nemaža jų dalis verti patekti į žodynus: žinomiausių prekybos tinklų/centrų, korporacijų, prekės ženklų pavadinimai. Kita vertus, pagrindiniuose žodynuose jiems būti nedera. jargon — iš principo netrukdo, bet jargon (kartu su pavadinimais jame) gali būti įtraukiamas arba ne į ispell-lt žodyną, todėl geriausia, matyt, būtų supilti pavadinimus į atskirą žodyną. Kol kas (kol nenuspręsta tokio atskiro žodyno sukurti) geriausia yra taip, kaip yra: tų pavadinimų yra tiek ir tokių, kiek yra asmeniškai pavartojama ir jie guli asmeniniame žodynėlyje.

Strimeris, toneris ir kai kurie kiti atrodo įtartinai, kaip kandidatai į pagr. žodynus. Maks. kur jie galėtų atsidurti, tai jargon žodyne. Kaip ir prailgintojas, išjungėjas...
Listen: prailgintuvas (kaip ir keltuvas), (iš)jungiklis. :-)
ispell-lt — jokia kalbos komisija, bet kol pagrindiniai žodynai tokius žodžius braukia, tai, manau, yra visai naudinga savybė.

O šiaip — AČIŪ. Yra keletas trūkstamų žodžių.

Lukas (briedis) wrote :

Sveiki, nežinau, ar kas nors čia dar gyvas likęs, bet turiu vieną žodį iš filosofijos: eudaimonija
http://smp2014do.ugdome.lt/zinynas-2.html?entry=773
jei reikia, galiu visus išvedimus ir linksnius surašyti
eudaimonija
eudaimoniškas
eudaimonistinės
ir t.t.

Laimonas Vėbra (laimis) wrote :

Retas, gana specifinis terminas. Tikslingiau jį turėti savo (asmeniniame) žodynėlyje. ispell-lt žodyne nėra daug tarptautinių žodžių, specifinių sričių terminų, kurie yra žymiai dažnesni bendroje vartosenoje.
Bet ačiū už dėmesį; bus kandidatu į žodynus.

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers