Comment 1 for bug 291435

Nadere specificatie van de situatie waarin de spamfilter verdwijnt:

Bij wijzigingen in alle categorien instellingen die verzameld zijn onder
de noemer 'Openbaarheid/moderatie/misbruik' in de
beheerdersinterface.
Dit omvat de instellingen voor:

[Lidmaatschap en ledenlijst]
[Moderatie en afzenderfilters]
[Ontvangerfilters]

Dus zodra er iets veranderd wordt aan deze instellingen, adressen
worden toegevoegd of verwijderd van de white- and blacklists, etc.,
dan verdwijnt de spamfilterregel.