Mailman: verdwijnende spamfilters

Bug #291435 reported by Jan Veuger on 2008-10-31
2
Affects Status Importance Assigned to Milestone
QwikZite
High
Ace Suares

Bug Description

Met grote regelmaat verdwijnen de in Mailman ingestelde spamfilters weer.

Dezelfde oorzaak als vorige keer?
Zie: https://bugs.launchpad.net/qwikzite/+bug/77809

Changed in qwikzite:
assignee: nobody → acesuares
importance: Undecided → High

Nadere specificatie van de situatie waarin de spamfilter verdwijnt:

Bij wijzigingen in alle categorien instellingen die verzameld zijn onder
de noemer 'Openbaarheid/moderatie/misbruik' in de
beheerdersinterface.
Dit omvat de instellingen voor:

[Lidmaatschap en ledenlijst]
[Moderatie en afzenderfilters]
[Ontvangerfilters]

Dus zodra er iets veranderd wordt aan deze instellingen, adressen
worden toegevoegd of verwijderd van de white- and blacklists, etc.,
dan verdwijnt de spamfilterregel.

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers