Comment 2 for bug 825210

Bartek Jasicki (thindil) wrote :

Powinno być już naprawione w wersji z repozytorium