Comment 17 for bug 439268

Ken VanDine (ken-vandine) wrote :

Packaging is pushed to lp:~ubuntu-desktop/xsplash/ubuntu