Comment 98 for bug 532047

jedioetzi (jedioetzi) wrote :

after I upgraded the system to maverick, when I start any gui java application from eclipse X crashes

Backtrace:
[ 10634.359] 0: /usr/bin/X (xorg_backtrace+0x28) [0x4a0fa8]
[ 10634.359] 1: /usr/bin/X (0x400000+0x60fcd) [0x460fcd]
[ 10634.359] 2: /lib/libpthread.so.0 (0x7fa4bb939000+0xfb40) [0x7fa4bb948b40]
[ 10634.359] 3: /usr/lib/xorg/modules/libfb.so (fbCopyNtoN+0x6e) [0x7fa4b78f222e]
[ 10634.359] 4: /usr/lib/xorg/extra-modules/modules/glesx.so (0x7fa4b584c000+0x36709) [0x7fa4b5882709]
[ 10634.359] 5: /usr/lib/xorg/extra-modules/modules/glesx.so (0x7fa4b584c000+0x37e75) [0x7fa4b5883e75]
[ 10634.359] 6: /usr/bin/X (0x400000+0xd82e0) [0x4d82e0]
[ 10634.360] 7: /usr/bin/X (0x400000+0xd13d9) [0x4d13d9]
[ 10634.360] 8: /usr/bin/X (0x400000+0x2c2d9) [0x42c2d9]
[ 10634.360] 9: /usr/bin/X (0x400000+0x2184b) [0x42184b]
[ 10634.360] 10: /lib/libc.so.6 (__libc_start_main+0xfe) [0x7fa4ba8a4d8e]
[ 10634.360] 11: /usr/bin/X (0x400000+0x213d9) [0x4213d9]
[ 10634.360] Segmentation fault at address 0x18
[ 10634.360]
Caught signal 11 (Segmentation fault). Server aborting
[ 10634.360]