Comment 1 for bug 1091567

Daniƫl van Eeden (dveeden) wrote :

HPLIP version: 3.12.6-3ubuntu4
Ubuntu version: Ubuntu 12.10 (Quantal)