Comment 6 for bug 1793280

david@Vbox:~$ update-alternatives --version
Debian update-alternatives versie 1.19.0.5.

Dit is vrije programmatuur; zie de GNU General Public Licentie versie 2
of later voor kopieervoorwaarden. Er is GEEN garantie.

david@Vbox:~$ apt policy dpkg
dpkg:
  Geïnstalleerd: 1.19.0.5ubuntu2
  Kandidaat: 1.19.0.5ubuntu2
  Versietabel:
 *** 1.19.0.5ubuntu2 500
        500 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status