Comment 2 for bug 957948

Revision history for this message
Stas Sușcov (sushkov) wrote :

L-am adăugat pe Adrian Nitescu la discuție.

Eu zic că putem termina un staging până la sfârșitul săptămânii.