Comment 2 for bug 576012

Revision history for this message
Crashit (johanschutten) wrote :

Beetje ondeugend, maar heb het weer teruggezet op confirmed. Dit staat hier op voordracht van Dennis Kaarsemaker, zodat het iig niet vergeten zou worden. Vandaar dat de status 'confirmed' van toepassing is.