Comment 1 for bug 667264

Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Idun blant designerne har foreslått #66A8E9, i stil med de siste oppdateringene. Det er nå endret noen steder, men ikke overalt... *facepalm*