Comment 1 for bug 513795

Revision history for this message
Lars Jansøn Engvik (lars-engvik) wrote : Re: [Bug 513795] Re: Kontaktinfo til styrene for hver enkelt forening burde være tilgjengelig på foreningsiden.

Hvorfor er denne satt til invalid? Å hente ut data fra databasen for å vise
på nettsiden gjelder da ikke kun inside.

2010/1/28 Thomas Misund <email address hidden>

> ** Also affects: dns-inside
> Importance: Undecided
> Status: New
>
> ** Changed in: studentersamfundet-web
> Status: New => Invalid
>
> ** Also affects: dns-inside/trunk
> Importance: Undecided
> Status: New
>
> --
> Kontaktinfo til styrene for hver enkelt forening burde være tilgjengelig på
> foreningsiden.
> https://bugs.launchpad.net/bugs/513795
> You received this bug notification because you are a direct subscriber
> of the bug.
>
> Status in DNS Inside: New
> Status in DNS Inside trunk series: New
> Status in studentersamfundet.no: Invalid
>
> Bug description:
> Det beste hadde vært å hatt funksjonalitet i Inside der man registrer
> styrer og verv for hver forening.
>
> Dette har vi ikke i dag, men vi har om folk er oppført i foreningsstyrer.
> Det kan man bruke til å liste opp hvem styret i det minste består av.
>
> To unsubscribe from this bug, go to:
> https://bugs.launchpad.net/dns-inside/+bug/513795/+subscribe
>

--
mvh

Lars Jansøn Engvik
Kommunikasjonsansvarlig
Det Norske Studentersamfund
Tlf.: (+47) 412 03 295