Comment 2 for bug 463384

Revision history for this message
Paal Braathen (paalbra) wrote : Re: [Bug 463384] Re: Google Calendar-integrasjon

2009/10/29 Thomas Misund <email address hidden>

> Noen som vil ha denne? Den lukter litt Jon, syns jeg.
>

Jon

--
Paal