Οι εφαρμογές .exe δεν ανοίγουν με το wine

Bug #1798741 reported by fottsia on 2018-10-19
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Low
fottsia

Bug Description

Κάνοντας διπλό κλικ σε μια εφαρμογή.exe μέσα από τον file manager, αυτή δεν ανοίγει με το wine αλλά με το πρόγραμμα διαχείρισης συμπιεσμένων αρχείων.

Αναζητώντας για λύση στο πρόβλημα εντόπισα τα παρακάτω:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/wine-development/+bug/1576326
https://help.gnome.org/admin/system-admin-guide/stable/mime-types-custom.html.en

Δηλαδή χρειάζονται οι παρακάτω εντολές:
sudo ln -rs /usr/share/doc/wine-stable/examples/wine.desktop /usr/share/applications
sudo update-desktop-database /usr/share/applications

Και αποσύνδεση/επανασύνδεση

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :

A developer recently explained the rationale in https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/wine-development/+bug/1576326/comments/13.

In short, this is by design, for security reasons, and we'd better leave it as it is.
But for users that opt to enable it, we should write a wiki page with simple instructions.
Please do so, then close this issue.
Thanks!

Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → fottsia (fottsia)
importance: Undecided → Low
status: New → In Progress
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers