Nav norādīta Vārdenē pieejamo datu licence

Bug #457959 reported by Viesturs Zariņš on 2009-10-22
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Wordy
Undecided
Unassigned

Bug Description

Nepieciešams pielikt kāda ir mūsu datu licence un izmantošanas politika.
Piemēram, kā drīkst izmantot uzģenerēto TBX failu.

Mans viedoklis ir CC-BY-SA.

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers