Przetwarzanie poleceń

Bug #731496 reported by Mateusz Zieliński on 2011-03-08
10
This bug affects 2 people
Affects Status Importance Assigned to Milestone
walkie-talkie
High
Kamil Sojecki

Bug Description

Obecnie wszystkie wiadomości przesyłane są do pokoju. Chcielibyśmy, aby wiadomości rozpoczynające się od '/' (slash) były traktowane jako polecenia dla programu.

Teraz działa to tak, że po wciśnięciu przez użytkownika ENTER wywoływana jest metoda Controller::MessageListener(), która dopisuje wiadomość do pokoju.

Powinniśmy sprawdzić jaki jest pierwszy znak wiadomości i jeśli jest to '/', to wykonać odpowiednią akcję w programie, a jeśli jest to zwykła wiadomość, to po prostu wysłać ją do aktywnego pokoju.

Changed in walkie-talkie:
importance: Undecided → High
Kamil Sojecki (ksojecki) on 2011-03-10
Changed in walkie-talkie:
assignee: nobody → Kamil Sojecki (ksojecki)
Changed in walkie-talkie:
assignee: Kamil Sojecki (ksojecki) → Jacek Modrakowski (jacek-beny)
Kamil Sojecki (ksojecki) on 2011-03-12
Changed in walkie-talkie:
assignee: Jacek Modrakowski (jacek-beny) → Kamil Sojecki (ksojecki)
status: New → In Progress
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers