MessageBox nie wyświetla wiadomości dłuższych niż szerokość ekranu

Bug #731493 reported by Mateusz Zieliński
10
This bug affects 2 people
Affects Status Importance Assigned to Milestone
walkie-talkie
High
Mateusz Burnicki

Bug Description

Chcielibyśmy, aby MessageBox zawijał wiadomości dłuższe niż szerokość ekranu. Obecnie wyświetla on tylko tyle, ile mieści się w 1 linijce.

Changed in walkie-talkie:
importance: Undecided → High
Changed in walkie-talkie:
assignee: nobody → wlochaty (wlochatym)
Revision history for this message
Mateusz Burnicki (wlochu) wrote :

Podczas zabierania się za naprawę zorientowałem się, że nie zauważam u siebie problemu (ani na swojej stacji, ani na rudym pod ssh; ani pod xami (dwa różne terminale), ani pod tty). U kogoś występuje problem nadal?

Revision history for this message
Mateusz Burnicki (wlochu) wrote :

Problem pojawia się podczas aktywnego przewijania pg up / pg down.

Changed in walkie-talkie:
status: New → In Progress
Changed in walkie-talkie:
status: In Progress → Fix Committed
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers