PHPMailer nie działa z smtp.gmail.com

Bug #950158 reported by Seba Gałowski on 2012-03-08
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Vallheru
High
Bartek Jasicki

Bug Description

Błąd:
---
Wiadomość nie została wysłana. Błąd:
Błąd SMTP: Nie można przeprowadzić autentykacji.

Konfiguracja:
---
<?php
require_once('class.phpmailer.php');
$mail = new PHPMailer();
$mail -> PluginDir = "./mailer/";
$mail -> SetLanguage("pl", "./mailer/language/");
$mail -> CharSet = "utf-8";
$mail -> Sender = $gamemail;
$mail -> IsSMTP();
$mail -> Host = "smtp.gmail.com";
$mail -> SMTPAuth = true;
$mail -> Username = "<email address hidden>";
$mail -> Password = "haslo";
$mail -> From = $gamemail;
$mail -> FromName = $gamename;
$mail -> AddAddress($adress);
$mail -> WordWrap = 50;
$mail -> Subject = $subject;
$mail -> Body = $message;
?>

Bartek Jasicki (thindil) wrote :

Najprostsze obejście tego problemu to dodać dwie linie do pliku konfiguracyjnego PHPMailera. Powinno pomóc. Poprawka jest już dodana do repozytorium

$mail -> SMTPSecure = true;
$mail -> Port = 465;

Changed in vallheru:
importance: Undecided → High
status: New → Fix Committed
milestone: none → 1.5
Seba Gałowski (b379668) wrote :

Teraz mailerconfig.php jest generowane puste.

Seba Gałowski (b379668) wrote :

A nie, jednak generuje, popieprzyłem chmody xD

Seba Gałowski (b379668) wrote :

Wiadomość przy próbie rejestracji:
---
Wiadomość nie została wysłana. Błąd:
Language string failed to load: tls
---
spróbuję z ssl

Bartek Jasicki (thindil) wrote :

Może czegoś brakuje w PHP albo w PHPMailer?

Changed in vallheru:
assignee: nobody → Bartek Jasicki (thindil)
Seba Gałowski (b379668) wrote :

Myślę że to kwestia tego że gmail wymaga nazwy użytkownika wraz z @gmail.com. Postawiłem ponownie skrypt, tym razem używając maila na wp.pl jako serwera smtp i działa jak należy.

Bartek Jasicki (thindil) on 2012-05-21
Changed in vallheru:
status: Fix Committed → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers