Potrzebny jest port na PHP 5.3/4

Bug #946111 reported by Seba Gałowski
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Vallheru
Low
Bartek Jasicki

Bug Description

Podczas gry wyskakują liczne błędy, np:
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/user/public_html/register.php on line 51
etc.

Revision history for this message
Bartek Jasicki (thindil) wrote :

Silnik działa całkiem dobrze na PHP 5.3 (przynajmniej na tej wersji była testowana). jeszcze parę takich starych funkcji zostało do oczyszczenia.

Changed in vallheru:
importance: Undecided → Low
status: New → Confirmed
assignee: nobody → Bartek Jasicki (thindil)
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers