Comment 2 for bug 1009025

Bartek Jasicki (thindil) wrote :

To akurat nie jest błąd w kodzie, ktoś zapomniał zaktualizować bazy danych, dlatego ten "błąd" się pojawia :)