Błąd w grze - błąd przy tworzeniu farmy.

Bug #1005588 reported by Mati
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Vallheru
High
Bartek Jasicki

Bug Description

Witam i pozdrawiam Bartka bo tworzy świetną grę. Chciałem donieść o małym błędzie już w grze. Po poprawnym zainstalowaniu nie da się utworzyć farmę mając odpowiednią ilość mithrilu. Jest tylko dostępny przycisk Nie masz jeszcze plantacji - kup ziemię pod nią za 20 sztuk mithrilu) a po kliknięciu jest napisane "Podaj ile ziemi chcesz dokupić do plantacji." Mimo, że nie ma żadnego okna aby wpisać jakąś wartość. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam :)

Revision history for this message
Bartek Jasicki (thindil) wrote :

Witam

Gdyby była taka świetna, nie miałaby tylu błędów :) Ok, poprawioną wersję farmy można już znaleźć w repozytorium.

Pozdrawiam :)

Changed in vallheru:
assignee: nobody → Bartek Jasicki (thindil)
milestone: none → 1.6
importance: Undecided → High
status: New → Fix Committed
Bartek Jasicki (thindil)
Changed in vallheru:
status: Fix Committed → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers