USU

В recovery режим е невъзможно да се влезе като root от последната опция в менюто - иска парола

Bug #515392 reported by lokster
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
USU
Medium
SKSS team

Bug Description

Вероятно се дължи на начина по който remastersys променя /etc/shadow

Revision history for this message
Svetoslav Stefanov (svetlisashkov) wrote :

Проблемът може да бъде оправен ръчно:

- Влезте си в потребителския профил
- Натиснете Alt+F2 и изпълнете командата gksu gedit /etc/shadow
- В отворилият се файл заменете всички ":x:" с ":*:" (без кавичките)
- Рестартирайте системата

Changed in lfu:
importance: Undecided → Medium
assignee: nobody → SKSS team (skss)
Revision history for this message
Svetoslav Stefanov (svetlisashkov) wrote :

Ако нямате достъп до профила си (напр. след срив в системата), използвайте жив диск с УСУ. Заредете го, след което отворете гореспоменатия файл от диска, където е инсталирано УСУ. При отварянето на файла, цъкнете върху него с десен бутон на мишката и изберете Отваряне като администратор. Това действие ще отвори файла с пълни права и ще ви даде възможност да го запазите след като направите промените. Когато приключите, рестарстартирайте системата и заредете инсталираното УСУ от твърдия диск.

description: updated
Revision history for this message
lokster (lokiisyourmaster) wrote :

Може да се оправи и с команда от терминал:
sudo sed 's/:x:/:\*:/' -i /etc/shadow

affects: lfu → usu
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers