USU

УСУ не се използва в достатъчно училища

Bug #514896 reported by Svetoslav Stefanov
10
This bug affects 2 people
Affects Status Importance Assigned to Milestone
USU
Critical
SKSS team

Bug Description

Към момента УСУ има стабилна за България потребителска аудитория. Популярността му в училищата обаче не е достатъчно голяма. В резултат на това те пропускат възможността да се възползват от предимствата, които им осигурява свободният софтуер.

Стъпки за възпроизвеждане на проблема: Отидете в най-близкото учебно заведение и проверете чували ли са за УСУ и ако да - използва ли се.

Changed in lfu:
importance: Undecided → Critical
status: New → In Progress
description: updated
Changed in lfu:
assignee: nobody → SKSS team (skss)
description: updated
affects: lfu → usu
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers