Bugs for apache2 in Ubuntu Xenial

13 of 3 results
Medium
Triaged
apache2 (Ubuntu Xenial) 12
Low
Fix Committed
apache2 (Ubuntu Xenial) 10
Undecided
Triaged
apache2 (Ubuntu Xenial) 84
13 of 3 results