Comment 11 for bug 42532

Juerd (ubuntu-juerd) wrote :

I even remembered it the wrong way around; go figure. I'm suggesting "Nieuwe grootte bestaande partitie" now. :)