vsftpd install crash

Bug #1318523 reported by NetBit73
12
This bug affects 2 people
Affects Status Importance Assigned to Milestone
vsftpd (Ubuntu)
Confirmed
Undecided
Unassigned

Bug Description

Ubuntu server 2014 64bit:
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 1 ponownie instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
1 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Konieczne pobranie 0 B/111 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 0 B miejsca na dysku.
Prekonfiguracja pakietów ...
(Odczytywanie bazy danych ... 157398 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack .../vsftpd_3.0.2-1ubuntu2.14.04.1_amd64.deb ...
invoke-rc.d: dangling symlink: /etc/rc2.d/S20vsftpd
dpkg: ostrzeżenie: podproces poprzedni skrypt pre-removal zwrócił kod błędu 102
dpkg: próba wywołania skryptu z nowego pakietu ...
invoke-rc.d: dangling symlink: /etc/rc2.d/S20vsftpd
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/vsftpd_3.0.2-1ubuntu2.14.04.1_amd64.deb (--unpack):
 podproces nowy skrypt pre-removal zwrócił kod błędu 102
invoke-rc.d: dangling symlink: /etc/rc2.d/S20vsftpd
dpkg: błąd podczas czyszczenia środowiska:
 podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 102
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 /var/cache/apt/archives/vsftpd_3.0.2-1ubuntu2.14.04.1_amd64.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Revision history for this message
Launchpad Janitor (janitor) wrote :

Status changed to 'Confirmed' because the bug affects multiple users.

Changed in vsftpd (Ubuntu):
status: New → Confirmed
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Remote bug watches

Bug watches keep track of this bug in other bug trackers.