175 of 190 results
High
Triaged
High
Triaged
High
Triaged
update-manager (Ubuntu) 10
High
Triaged
update-manager (Ubuntu) 10
High
Triaged
High
Triaged
update-manager (Ubuntu) 394
High
Triaged
High
Triaged
High
Triaged
update-manager (Ubuntu) 8
High
Triaged
update-manager (Ubuntu) 22
High
Triaged
update-manager (Ubuntu) 10
High
Triaged
High
Triaged
update-manager (Ubuntu) 18
High
Triaged
update-manager (Ubuntu) 10
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 52
Medium
Triaged
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 2
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 30
Medium
Triaged
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 4
Medium
Triaged
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 6
Medium
Triaged
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 16
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 12
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 118
Medium
Triaged
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 384
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 16
Medium
Triaged
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 12
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 6
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 16
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 6
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 6
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 6
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 6
Medium
Triaged
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 18
Medium
Triaged
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 16
Medium
Triaged
update-manager (Ubuntu) 256
175 of 190 results

"update-manager" versions published in Ubuntu

Eoan (1:19.04.5): main/gnome
Bionic-updates (1:18.04.11.10): main/gnome
Cosmic-updates (1:18.10.10.2): main/gnome
Disco (1:19.04.5): main/gnome
Xenial-updates (1:16.04.15): main/gnome
Cosmic (1:18.10.10): main/gnome
Bionic (1:18.04.11): main/gnome
Xenial-security (1:16.04.12): main/gnome
Trusty-updates (1:0.196.25): main/gnome
Precise-updates (1:0.156.14.22): main/gnome
Xenial (1:16.04.3): main/gnome
Trusty (1:0.196.11): main/gnome
Precise-security (1:0.156.14.5): main/gnome
Precise (1:0.156.14): main/gnome