ubuntu-restricted-extras cannot be installed

Bug #926863 reported by Tommy_CZ on 2012-02-04
0
Affects Status Importance Assigned to Milestone
ubuntu-restricted-extras (Ubuntu)
Undecided
Unassigned

Bug Description

Hi I tried to install ubuntu-restricted-extras, because after update my sound card stopped working, but it says this:

lenka@januli-laptop:~$ sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras:amd64
[sudo] password for lenka:
Čtu seznamy balíků... Hotovo
Vytvářím strom závislostí
Čtu stavové informace... Hotovo
Některé balíky nemohly být instalovány. To může znamenat, že požadujete
nemožnou situaci, nebo, pokud používáte nestabilní distribuci, že
vyžadované balíky ještě nebyly vytvořeny nebo přesunuty z Příchozí fronty.
Následující informace vám mohou pomoci vyřešit tuto situaci:

Následující balíky mají nesplněné závislosti:
 dictionaries-common : Závisí na: libtext-iconv-perl ale nebude se instalovat
                       Navrhuje: jed-extra ale nebude se instalovat
 libpango1.0-doc : Závisí na: lynx ale nebude se instalovat nebo
                                www-browser
 xemacs21 : Závisí na: xemacs21-mule (>= 21.4.22-3.1ubuntu1) ale nebude se instalovat nebo
                         xemacs21-mule-canna-wnn (>= 21.4.22-3.1ubuntu1) ale nebude se instalovat nebo
                         xemacs21-nomule (>= 21.4.22-3.1ubuntu1) ale nebude se instalovat
E: Chyba, pkgProblemResolver::Resolve vytváří poruchy, to může být způsobeno podrženými balíky.
lenka@januli-laptop:~$

When I tried to install it using Synaptic, it wanted to dele most of my packages like xorg etc. and install some i386 packages. Why? I use 64bit version of Ubuntu.

ProblemType: Bug
DistroRelease: Ubuntu 11.10
Package: ubuntu-restricted-extras (not installed)
ProcVersionSignature: Ubuntu 3.0.0-15.26-generic 3.0.13
Uname: Linux 3.0.0-15-generic x86_64
NonfreeKernelModules: fglrx wl
ApportVersion: 1.23-0ubuntu4
Architecture: amd64
Date: Sat Feb 4 21:10:13 2012
InstallationMedia: Ubuntu 11.10 "Oneiric Ocelot" - Beta amd64 (20110918)
SourcePackage: ubuntu-restricted-extras
UpgradeStatus: No upgrade log present (probably fresh install)

Tommy_CZ (t-kijas) wrote :
Tommy_CZ (t-kijas) on 2016-11-20
Changed in ubuntu-restricted-extras (Ubuntu):
status: New → Invalid
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Bug attachments