Cannot upgrade from 13.10 to 14.04

Bug #1324221 reported by Joris Nijnuis on 2014-05-28
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
ubuntu-release-upgrader (Ubuntu)
Undecided
Unassigned

Bug Description

I cannot upgrade from 13.10 to 14.04 and I don't get a clear reason why.

The (dutch) error message from do-release-upgrade:
Kon de opwaardering niet berekenen

Er is een onoplosbaar probleem geconstateerd bij het berekenen van de
upgrade.

Dit kan veroorzaakt worden door:
* Upgraden naar een voorlopige versie van Ubuntu
* Gebruiken van de huidige voorlopige versie van Ubuntu
* Onofficiële softwarepakketten die niet door Ubuntu geleverd zijn

Indien niets van dit alles van toepassing is, meld deze fout dan
a.u.b. met behulp van de terminalopdracht 'ubuntu-bug
ubuntu-release-upgrader-core'.

ProblemType: Bug
DistroRelease: Ubuntu 13.10
Package: ubuntu-release-upgrader-core 1:0.205.6
ProcVersionSignature: Ubuntu 3.11.0-22.38-generic 3.11.10.8
Uname: Linux 3.11.0-22-generic x86_64
NonfreeKernelModules: nvidia
ApportVersion: 2.12.5-0ubuntu2.2
Architecture: amd64
CrashDB: ubuntu
Date: Wed May 28 20:27:59 2014
InstallationDate: Installed on 2012-07-04 (692 days ago)
InstallationMedia: Kubuntu 12.04 LTS "Precise Pangolin" - Release amd64 (20120423)
MarkForUpload: True
PackageArchitecture: all
SourcePackage: ubuntu-release-upgrader
UpgradeStatus: Upgraded to saucy on 2014-05-28 (0 days ago)

Joris Nijnuis (5-joris) wrote :
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers