package python3-gdbm:amd64 3.6.7-1~18.04 failed to install/upgrade: problém se závislostmi - nechávám nezkonfigurované

Bug #1805593 reported by Josef Švenda on 2018-11-28
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
python3-stdlib-extensions (Ubuntu)
Undecided
Unassigned

Bug Description

Problem occured during
sudo apt install libcurl4-openssl-dev

downloads all OK, but when
running python rtupdate hooks for python3.6...
all the hell get loose:
E: py3compile:183: cannot create directory /usr/share/hplip/ui5/__pycache__: FileNotFoundError(2, 'No such file or directory')
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/deviceuricombobox.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr_ext.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabgrouptable.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabnametable.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/filetable.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/infodialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/infodialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/loadpapergroupbox.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printdialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printernamecombobox.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettings_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingstoolbox.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/queuesconf.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/readonlyradiobutton.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base5.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systemtray.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/ui_utils.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog_base.py'
error running python rtupdate hook hplip-data
dpkg: chyba při zpracovávání balíku python3 (--configure):
 installed python3 package post-installation script subprocess returned error exit status 4
dpkg: nesplněné závislosti zamezily konfiguraci balíku gnome-shell:
 gnome-shell závisí na python3; avšak:
  Balík python3 zatím není zkonfigurován.

dpkg: chyba při zpracovávání balíku gnome-shell (--configure):
 problém se závislostmi - nechávám nezkonfigurované
dpkg: nesplněné závislosti zamezily konfiguraci balíku python3-gdbm:amd64:
 python3-gdbm:amd64 závisí na python3 (>= 3.6.6-1~); avšak:
  Balík python3 zatím není zkonfigurován.
 python3-gdbm:amd64 závisí na python3 (<< 3.8); avšak:
  Balík python3 zatím není zkonfigurován.

dpkg: chyba při zpracovávání balíku python3-gdbm:amd64 (--configure):
 problém se závislostmi - nechávám nezkonfigurované
Žádné apport hlášení nebylo vytvořeno, protože chybová hláška naznačuje, že se jedná o chybu způsobenou předchozí chybou.
                                         Žádné apport hlášení nebylo vytvořeno, protože chybová hláška naznačuje, že se jedná o chybu způsobenou předchozí chybou.
  Zpracovávají se spouštěče pro balík man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) …
dpkg: problém se závislostmi zamezily zpracování spouštěčů pro gnome-menus:
 gnome-menus závisí na python3:any (>= 3.1~); avšak:
  Balík python3 zatím není zkonfigurován.

dpkg: chyba při zpracovávání balíku gnome-menus (--configure):
 problém se závislostmi - nechávám spouštěče nezpracované
Žádné apport hlášení nebylo vytvořeno, protože již byl dosažen MaxReports
                                                                         dpkg: nesplněné závislosti zamezily konfiguraci balíku python3-lib2to3:
 python3-lib2to3 závisí na python3 (>= 3.6.6-1~); avšak:
  Balík python3 zatím není zkonfigurován.
 python3-lib2to3 závisí na python3 (<< 3.8); avšak:
  Balík python3 zatím není zkonfigurován.

dpkg: chyba při zpracovávání balíku python3-lib2to3 (--configure):
 problém se závislostmi - nechávám nezkonfigurované
Žádné apport hlášení nebylo vytvořeno, protože již byl dosažen MaxReports
                                                                         dpkg: nesplněné závislosti zamezily konfiguraci balíku python3-distutils:
 python3-distutils závisí na python3 (>= 3.6.6-1~); avšak:
  Balík python3 zatím není zkonfigurován.
 python3-distutils závisí na python3 (<< 3.8); avšak:
  Balík python3 zatím není zkonfigurován.
 python3-distutils závisí na python3-lib2to3 (>= 3.6.4); avšak:
  Balík python3-lib2to3 zatím není zkonfigurován.

dpkg: chyba při zpracovávání balíku python3-distutils (--configure):
 problém se závislostmi - nechávám nezkonfigurované
Žádné apport hlášení nebylo vytvořeno, protože již byl dosažen MaxReports
                                                                         Nastavuje se balík libcurl4-openssl-dev:amd64 (7.58.0-2ubuntu3.5) …
Při zpracování nastaly chyby:
 python3
 gnome-shell
 python3-gdbm:amd64
 gnome-menus
 python3-lib2to3
 python3-distutils
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

ProblemType: Package
DistroRelease: Ubuntu 18.04
Package: python3-gdbm:amd64 3.6.7-1~18.04
ProcVersionSignature: Ubuntu 4.15.0-39.42-generic 4.15.18
Uname: Linux 4.15.0-39-generic x86_64
ApportVersion: 2.20.9-0ubuntu7.5
AptOrdering:
 gir1.2-webkit2-4.0:amd64: Install
 gir1.2-javascriptcoregtk-4.0:amd64: Install
 NULL: ConfigurePending
Architecture: amd64
Date: Wed Nov 28 06:55:39 2018
ErrorMessage: problém se závislostmi - nechávám nezkonfigurované
InstallationDate: Installed on 2018-09-30 (58 days ago)
InstallationMedia: Ubuntu 18.04.1 LTS "Bionic Beaver" - Release amd64 (20180725)
Python3Details: /usr/bin/python3.6, Python 3.6.7, python3-minimal, 3.6.7-1~18.04
PythonDetails: /usr/bin/python2.7, Python 2.7.15rc1, python-minimal, 2.7.15~rc1-1
RelatedPackageVersions:
 dpkg 1.19.0.5ubuntu2.1
 apt 1.6.6
SourcePackage: python3-stdlib-extensions
Title: package python3-gdbm:amd64 3.6.7-1~18.04 failed to install/upgrade: problém se závislostmi - nechávám nezkonfigurované
UpgradeStatus: No upgrade log present (probably fresh install)

Josef Švenda (svendaj) wrote :
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers