NM needs to Conflicts with ConnMan

Bug #647598 reported by Rafał Cieślak
48
This bug affects 8 people
Affects Status Importance Assigned to Milestone
network-manager (Ubuntu)
Triaged
Medium
Unassigned
network-manager-applet (Ubuntu)
Triaged
Medium
Unassigned

Bug Description

Binary package hint: indicator-network

Network indicator on my laptop shows no connections, although both wireless and wired connections are active and working. The icon shows red ! sign, and the menu shows no connections and message "No network devices available" (while I can use the Internet without any trouble). I'm using maverick. I attach debug info from apport-bug. Also, I think a there may be important clues in the messages nm-applet writes to standard output when I run it from command-line, so I paste it below.

=====================

** (nm-applet:3001): WARNING **: _nm_object_get_property: Error getting 'WirelessHardwareEnabled' for /org/freedesktop/NetworkManager: (19) Method "Get" with signature "ss" on interface "org.freedesktop.DBus.Properties" doesn't exist

** (nm-applet:3001): WARNING **: _nm_object_get_property: Error getting 'WwanHardwareEnabled' for /org/freedesktop/NetworkManager: (19) Method "Get" with signature "ss" on interface "org.freedesktop.DBus.Properties" doesn't exist

** (nm-applet:3001): WARNING **: _nm_object_get_property: Error getting 'State' for /org/freedesktop/NetworkManager: (19) Method "Get" with signature "ss" on interface "org.freedesktop.DBus.Properties" doesn't exist

** Message: applet now removed from the notification area

** (nm-applet:3001): WARNING **: get_all_cb: couldn't retrieve system settings properties: (2) The name org.freedesktop.NetworkManagerSystemSettings was not provided by any .service files.
** Message: applet now embedded in the notification area

** (nm-applet:3001): WARNING **: nm_client_get_devices: error getting devices: Method "GetDevices" with signature "" on interface "org.freedesktop.NetworkManager" doesn't exist

** (nm-applet:3001): WARNING **: _nm_object_get_property: Error getting 'ActiveConnections' for /org/freedesktop/NetworkManager: (19) Method "Get" with signature "ss" on interface "org.freedesktop.DBus.Properties" doesn't exist

** (nm-applet:3001): WARNING **: _nm_object_get_property: Error getting 'State' for /org/freedesktop/NetworkManager: (19) Method "Get" with signature "ss" on interface "org.freedesktop.DBus.Properties" doesn't exist

** (nm-applet:3001): WARNING **: _nm_object_get_property: Error getting 'ActiveConnections' for /org/freedesktop/NetworkManager: (19) Method "Get" with signature "ss" on interface "org.freedesktop.DBus.Properties" doesn't exist

** (nm-applet:3001): WARNING **: fetch_connections_done: error fetching system connections: (2) The name org.freedesktop.NetworkManagerSystemSettings was not provided by any .service files.

ProblemType: Bug
DistroRelease: Ubuntu 10.10
Package: indicator-network (not installed)
ProcVersionSignature: Ubuntu 2.6.35-22.33-generic 2.6.35.4
Uname: Linux 2.6.35-22-generic x86_64
NonfreeKernelModules: wl
Architecture: amd64
Date: Sat Sep 25 18:25:34 2010
InstallationMedia: Ubuntu 10.10 "Maverick Meerkat" - Alpha amd64 (20100803.1)
ProcEnviron:
 LANG=pl_PL.utf8
 SHELL=/bin/bash
SourcePackage: indicator-network

summary: - Network indicator applet shows no connetions
+ Network indicator applet shows no connetions (No network devices
+ available), while there are working conections
Revision history for this message
jasper van bourgognie (jaspervb) wrote : Re: Network indicator applet shows no connetions (No network devices available), while there are working conections

I'm not sure if the description is matching the SourcePackage. I have this problem with nm-applet from networkmanager-gnome.

I had networkmanager-gnome removed and replaced it with indicator-network. I then reverted back to networkmanager-gnome, and faced the problem described.

I removed (with --purge) and reinstalled networkmanager and it's subpackages, yet to no help.

Revision history for this message
Kalle Valo (kvalo) wrote :

Moving to network-manager-applet which contains nm_applet.

affects: indicator-network (Ubuntu) → network-manager-applet (Ubuntu)
Revision history for this message
Davim (davim) wrote :

Same problem here, I've installed indicator-network and after that the network-manager stoped working, even after completly removing the indicator-network package....

Revision history for this message
Rafał Cieślak (rafalcieslak256) wrote : Re: [Bug 647598] Re: Network indicator applet shows no connetions (No network devices available), while there are working conections

In fact, I can claim I installed indicator-network, that's a clue. I
purged it soon after, but it didn't help.

Revision history for this message
Mathieu Trudel-Lapierre (cyphermox) wrote : Re: Network indicator applet shows no connetions (No network devices available), while there are working conections

Can you make sure network-manager is really installed?

What is the output of the command: 'dpkg -l network-manager libnm-glib2 libnm-util1 network-manager-applet' ?

Changed in network-manager-applet (Ubuntu):
status: New → Incomplete
Revision history for this message
Rafał Cieślak (rafalcieslak256) wrote : Re: [Bug 647598] Re: Network indicator applet shows no connetions (No network devices available), while there are working conections

Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Nazwa Wersja Opis
+++-=========================-=========================-==================================================================
ii libnm-glib2 0.8.1+git.20100810t184654 network
management framework (GLib shared library)
ii libnm-util1 0.8.1+git.20100810t184654 network
management framework (shared library)
ii network-manager 0.8.1+git.20100810t184654 network
management framework daemon

network-manager-applet was not found (but I cannot find it in repo,
what should I install?)

Revision history for this message
Mathieu Trudel-Lapierre (cyphermox) wrote : Re: Network indicator applet shows no connetions (No network devices available), while there are working conections

Right, that's my fault, I should have written "network-manager-gnome". This look okay-ish on this end, perhaps just reinstall network-manager to make sure the .service files are added? (you can do this with 'sudo apt-get install --reinstall network-manager')

Revision history for this message
Rafał Cieślak (rafalcieslak256) wrote : Re: [Bug 647598] Re: Network indicator applet shows no connetions (No network devices available), while there are working conections

Reinstalling network-manager didn't help at all.

Revision history for this message
Rafał Cieślak (rafalcieslak256) wrote : Bug, użytkownik Rafał Cieślak zaprosił Cię do założenia konta Gmail

Używam poczty Gmail. Może też chcesz spróbować? Przesyłam Ci zaproszenie do
utworzenia konta.

  Masz zaproszenie do Gmaila!

Użytkownik Rafał Cieślak zaprosił Cię do założenia konta Gmail.

Gmail to darmowa usługa pocztowa firmy Google, której idea zakłada, że
poczta e-mail może być intuicyjna i użyteczna, a czasem nawet zabawna. Cechy
Gmaila:

 *Mniej spamu*
Trzymaj niechciane wiadomości z dala od swojej skrzynki odbiorczej dzięki
innowacyjnym technologiom firmy Google.

*Dużo miejsca*
Miejsca jest na tyle dużo, aby nigdy nie trzeba było usuwać żadnych
wiadomości.

*Wbudowany czat*
Rozmawiaj w czasie rzeczywistym na czacie tekstowym lub wideo z
użytkownikiem Rafał Cieślak i innymi znajomymi.

*Dostęp przez komórkę*
Dzięki Gmailowi w komórce dostęp do poczty uzyskasz z dowolnego miejsca.

Możesz nawet zaimportować swoje kontakty i pocztę e-mail z usług Yahoo!,
Hotmail, AOL i dowolnej innej poczty internetowej lub kont POP.

Gdy utworzysz konto, użytkownik Rafał Cieślak zostanie powiadomiony o Twoim
nowym adresie Gmaila, co pozwoli wam pozostać w kontakcie. Dowiedz się
więcej <http://mail.google.com/mail/help/intl/pl/about.html> lub zacznij
korzystać z Gmaila<http://mail.google.com/mail/a-a6786648ea-afa785a93d-tEc0HIxpNSxPuheYbaPdo8kjYIs>
!
        Załóż konto<http://mail.google.com/mail/a-a6786648ea-afa785a93d-tEc0HIxpNSxPuheYbaPdo8kjYIs>

Google Inc. | 1600 Ampitheatre Parkway | Mountain View, California 94043

Revision history for this message
Rafał Cieślak (rafalcieslak256) wrote : Re: Network indicator applet shows no connetions (No network devices available), while there are working conections

This bug is present in maverick final release, as I update my system scrupulously.

Revision history for this message
311005901 (nitrousinacan-gmail) wrote :

I had the same problem after I removed indicator-network, but I lost wired connectivity afterwards. I reinstalled indicator-network and it's working again. Now, I have the network manager applet right next to the indicator-network appearing in my panel. Can I get my panel back to normal?

Revision history for this message
Jamie Daws (jawsdaws) wrote :

The problem appears to be with the connman package not allowing networkmanager to run. Just uninstall connman (which is a dependency of indicator-network), reboot, and all should be well

Revision history for this message
Rafał Cieślak (rafalcieslak256) wrote : Re: [Bug 647598] Re: Network indicator applet shows no connetions (No network devices available), while there are working conections

> The problem appears to be with the connman package not allowing
> networkmanager to run.  Just uninstall connman (which is a dependency of
> indicator-network), reboot, and all should be well

I confirm. Just did so, and everything works back well.

Revision history for this message
Eshwar Andhavarapu (eshwar.andhavarapu) wrote : Re: Network indicator applet shows no connetions (No network devices available), while there are working conections

sure it has nothing to do with settings in /etc/network/interfaces?

Revision history for this message
Mathieu Trudel-Lapierre (cyphermox) wrote :

Fixing this to make it clearer that the issue is with Conflicts between NetworkManager and ConnMan; nm needs to add Conflicts, and probably so does network-manager-applet.

Changed in network-manager-applet (Ubuntu):
status: Incomplete → Triaged
importance: Undecided → Medium
Changed in network-manager (Ubuntu):
status: New → Triaged
importance: Undecided → Medium
summary: - Network indicator applet shows no connetions (No network devices
- available), while there are working conections
+ NM needs to Conflicts with ConnMan
Revision history for this message
Eshwar Andhavarapu (eshwar.andhavarapu) wrote :

IT is a conflict in natty. in maverick and lucid there are suggestions on the connman ubuntu wiki showing you how to disable NM and nm-applet.

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Remote bug watches

Bug watches keep track of this bug in other bug trackers.