The alternate installer does not install man

Bug #1681178 reported by sudodus
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
lubuntu-meta (Ubuntu)
Undecided
Unassigned

Bug Description

This dialogue illustrates that 'man' was missing in Lubuntu Zesty final:

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

tester@ubuntu:~$ man ecryptfs
bash: man: kommandot finns inte
tester@ubuntu:~$ man ecryptfs-unwrap-passphrase
bash: man: kommandot finns inte
tester@ubuntu:~$ man man
bash: man: kommandot finns inte
tester@ubuntu:~$ sudo apt-get install man
[sudo] lösenord för tester:
Läser paketlistor… Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation… Färdig
Observera, väljer "man-db" istället för "man"
The following additional packages will be installed:
  bsdmainutils groff-base
Föreslagna paket:
  whois vacation groff
Följande NYA paket kommer att installeras:
  bsdmainutils groff-base man-db
0 att uppgradera, 3 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
Behöver hämta 2 244 kB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 6 025 kB utrymme användas på disken.
Vill du fortsätta? [J/n] j
Läs:1 http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main i386 groff-base i386 1.22.3-9 [1 163 kB]
Läs:2 http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main i386 bsdmainutils i386 9.0.12ubuntu1 [175 kB]
Läs:3 http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main i386 man-db i386 2.7.6.1-2 [906 kB]
Hämtade 2 244 kB på 0s (4 205 kB/s)
Förkonfigurerar paket ...
Väljer tidigare ej valt paket groff-base.
(Läser databasen ... 97312 filer och kataloger installerade.)
Förbereder att packa upp .../groff-base_1.22.3-9_i386.deb ...
Packar upp groff-base (1.22.3-9) ...
Väljer tidigare ej valt paket bsdmainutils.
Förbereder att packa upp .../bsdmainutils_9.0.12ubuntu1_i386.deb ...
Packar upp bsdmainutils (9.0.12ubuntu1) ...
Väljer tidigare ej valt paket man-db.
Förbereder att packa upp .../man-db_2.7.6.1-2_i386.deb ...
Packar upp man-db (2.7.6.1-2) ...
Hanterar utlösare för mime-support (3.60ubuntu1) ...
Ställer in groff-base (1.22.3-9) ...
Ställer in bsdmainutils (9.0.12ubuntu1) ...
update-alternatives: använder /usr/bin/bsd-write för att tillhandahålla /usr/bin/write (write) i autoläge
update-alternatives: använder /usr/bin/bsd-from för att tillhandahålla /usr/bin/from (from) i autoläge
Ställer in man-db (2.7.6.1-2) ...
Building database of manual pages ...
tester@ubuntu:~$ man ecryptfs-unwrap-passphrase
tester@ubuntu:~$ man ecryptfs
tester@ubuntu:~$

ProblemType: Bug
DistroRelease: Ubuntu 17.04
Package: lubuntu-desktop 0.75
ProcVersionSignature: Ubuntu 4.10.0-19.21-generic 4.10.8
Uname: Linux 4.10.0-19-generic i686
ApportVersion: 2.20.4-0ubuntu3
Architecture: i386
CurrentDesktop: LXDE
Date: Sun Apr 9 09:26:52 2017
EcryptfsInUse: Yes
InstallationDate: Installed on 2017-04-09 (0 days ago)
InstallationMedia: Lubuntu 17.04 "Zesty Zapus" - Beta i386 (20170408)
SourcePackage: lubuntu-meta
UpgradeStatus: No upgrade log present (probably fresh install)

Revision history for this message
sudodus (nio-wiklund) wrote :
Revision history for this message
Ubuntu QA Website (ubuntuqa) wrote :

This bug has been reported on the Ubuntu ISO testing tracker.

A list of all reports related to this bug can be found here:
http://iso.qa.ubuntu.com/qatracker/reports/bugs/1681178

tags: added: iso-testing
Adam Conrad (adconrad)
Changed in lubuntu-meta (Ubuntu):
status: New → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers