The alternate installer does not install man

Bug #1681178 reported by sudodus
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
lubuntu-meta (Ubuntu)
Fix Released
Undecided
Unassigned

Bug Description

This dialogue illustrates that 'man' was missing in Lubuntu Zesty final:

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

tester@ubuntu:~$ man ecryptfs
bash: man: kommandot finns inte
tester@ubuntu:~$ man ecryptfs-unwrap-passphrase
bash: man: kommandot finns inte
tester@ubuntu:~$ man man
bash: man: kommandot finns inte
tester@ubuntu:~$ sudo apt-get install man
[sudo] lösenord för tester:
Läser paketlistor… Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation… Färdig
Observera, väljer "man-db" istället för "man"
The following additional packages will be installed:
  bsdmainutils groff-base
Föreslagna paket:
  whois vacation groff
Följande NYA paket kommer att installeras:
  bsdmainutils groff-base man-db
0 att uppgradera, 3 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
Behöver hämta 2 244 kB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 6 025 kB utrymme användas på disken.
Vill du fortsätta? [J/n] j
Läs:1 http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main i386 groff-base i386 1.22.3-9 [1 163 kB]
Läs:2 http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main i386 bsdmainutils i386 9.0.12ubuntu1 [175 kB]
Läs:3 http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main i386 man-db i386 2.7.6.1-2 [906 kB]
Hämtade 2 244 kB på 0s (4 205 kB/s)
Förkonfigurerar paket ...
Väljer tidigare ej valt paket groff-base.
(Läser databasen ... 97312 filer och kataloger installerade.)
Förbereder att packa upp .../groff-base_1.22.3-9_i386.deb ...
Packar upp groff-base (1.22.3-9) ...
Väljer tidigare ej valt paket bsdmainutils.
Förbereder att packa upp .../bsdmainutils_9.0.12ubuntu1_i386.deb ...
Packar upp bsdmainutils (9.0.12ubuntu1) ...
Väljer tidigare ej valt paket man-db.
Förbereder att packa upp .../man-db_2.7.6.1-2_i386.deb ...
Packar upp man-db (2.7.6.1-2) ...
Hanterar utlösare för mime-support (3.60ubuntu1) ...
Ställer in groff-base (1.22.3-9) ...
Ställer in bsdmainutils (9.0.12ubuntu1) ...
update-alternatives: använder /usr/bin/bsd-write för att tillhandahålla /usr/bin/write (write) i autoläge
update-alternatives: använder /usr/bin/bsd-from för att tillhandahålla /usr/bin/from (from) i autoläge
Ställer in man-db (2.7.6.1-2) ...
Building database of manual pages ...
tester@ubuntu:~$ man ecryptfs-unwrap-passphrase
tester@ubuntu:~$ man ecryptfs
tester@ubuntu:~$

ProblemType: Bug
DistroRelease: Ubuntu 17.04
Package: lubuntu-desktop 0.75
ProcVersionSignature: Ubuntu 4.10.0-19.21-generic 4.10.8
Uname: Linux 4.10.0-19-generic i686
ApportVersion: 2.20.4-0ubuntu3
Architecture: i386
CurrentDesktop: LXDE
Date: Sun Apr 9 09:26:52 2017
EcryptfsInUse: Yes
InstallationDate: Installed on 2017-04-09 (0 days ago)
InstallationMedia: Lubuntu 17.04 "Zesty Zapus" - Beta i386 (20170408)
SourcePackage: lubuntu-meta
UpgradeStatus: No upgrade log present (probably fresh install)

Revision history for this message
sudodus (nio-wiklund) wrote :
Revision history for this message
Ubuntu QA Website (ubuntuqa) wrote :

This bug has been reported on the Ubuntu ISO testing tracker.

A list of all reports related to this bug can be found here:
http://iso.qa.ubuntu.com/qatracker/reports/bugs/1681178

tags: added: iso-testing
Adam Conrad (adconrad)
Changed in lubuntu-meta (Ubuntu):
status: New → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Remote bug watches

Bug watches keep track of this bug in other bug trackers.