apt/synaptic claims that package hasn't installed correctly

Bug #366635 reported by melroch on 2009-04-25
6
Affects Status Importance Assigned to Milestone
libidn (Ubuntu)
Undecided
Unassigned

Bug Description

Ställer in libidn11-dev (1.8+20080606-1) ...
install-info: No dir file specified; try --help for more information.
dpkg: fel vid hantering av libidn11-dev (--configure):
 underprocess post-installation script gav felkod 1
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av libcurl4-gnutls-dev:
 libcurl4-gnutls-dev beror på libidn11-dev, men:
  Paketet libidn11-dev har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av libcurl4-gnutls-dev (--configure):
 beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar att den är en uppföljning till ett tidigare problem.
                                    Fel uppstod vid hantering:
 libidn11-dev
 libcurl4-gnutls-dev
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 8.10
Release: 8.10
Codename: intrepid

sorry it's all in Swedish...

ProblemType: Package
Architecture: i386
DistroRelease: Ubuntu 8.10
ErrorMessage: underprocess post-installation script gav felkod 1
Package: libidn11-dev 1.8+20080606-1
SourcePackage: libidn
Title: package libidn11-dev 1.8+20080606-1 failed to install/upgrade: underprocess post-installation script gav felkod 1
Uname: Linux 2.6.27-14-generic i686

melroch (bpj) wrote :
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers