Comment 5 for bug 254561

Daniel van Vugt (vanvugt) wrote :

Fix released in:
compiz (1:0.9.7.0~bzr2995-0ubuntu1) precise; urgency=low
compiz-plugins-extra (0.9.7.0~bzr9-0ubuntu1) precise; urgency=low