deluge crashes liblapack.so.3gf are broken

Bug #709463 reported by fredda
4
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
blas (Ubuntu)
New
Undecided
Unassigned

Bug Description

Binary package hint: deluge

Hello.

I try to install deluge from terminal and had this problem on line 82,83.84

update-alternatives: använder /usr/lib/libblas/libblas.so.3gf för att tillhandahålla /usr/lib/libblas.so.3gf (libblas.so.3gf) i automatiskt läge.
Ställer in liblapack3gf (3.3.0-1ubuntu1) ...
update-alternatives: varning: tvingar ominstallation av alternativet /usr/lib/lapack/liblapack.so.3gf då länkgruppen liblapack.so.3gf är trasig.

try to trancelate to english

update-alternatives: uses /usr/lib/libblas/libblas.so.3gf to keep /usr/lib/libblas.so.3gf (libblas.so.3gf) in auto setting
fixing liblapack3gf (3.3.0-1ubuntu1) ...
update-alternatives: varning: force reinstallation of alternatives /usr/lib/lapack/liblapack.so.3gf when linkgroup liblapack.so.3gf are broken.

sudo apt-get install deluge
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation... Färdig
Följande ytterligare paket kommer att installeras:
  deluge-common deluge-gtk libblas3gf libboost-filesystem1.42.0
  libboost-python1.42.0 libboost-system1.42.0 libboost-thread1.42.0
  libgfortran3 liblapack3gf libmikmod2 libportmidi0 libsdl-mixer1.2
  libsdl-ttf2.0-0 libsmpeg0 libtorrent-rasterbar6 python-libtorrent
  python-numpy python-pygame
Föreslagna paket:
  libtorrent-rasterbar-dbg python-numpy-doc python-numpy-dbg python-nose
  gfortran
Följande NYA paket kommer att installeras:
  deluge deluge-common deluge-gtk libblas3gf libboost-filesystem1.42.0
  libboost-python1.42.0 libboost-system1.42.0 libboost-thread1.42.0
  libgfortran3 liblapack3gf libmikmod2 libportmidi0 libsdl-mixer1.2
  libsdl-ttf2.0-0 libsmpeg0 libtorrent-rasterbar6 python-libtorrent
  python-numpy python-pygame
0 att uppgradera, 19 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
Behöver hämta 0 B/15,8 MB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 51,3 MB utrymme användas på disken.
Vill du fortsätta [J/n]? j
Förkonfigurerar paket ...
Väljer tidigare ej valt paket libboost-system1.42.0.
(Läser databasen ... 186626 filer och kataloger installerade.)
Packar upp libboost-system1.42.0 (från .../libboost-system1.42.0_1.42.0-4ubuntu2_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket libboost-filesystem1.42.0.
Packar upp libboost-filesystem1.42.0 (från .../libboost-filesystem1.42.0_1.42.0-4ubuntu2_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket libboost-python1.42.0.
Packar upp libboost-python1.42.0 (från .../libboost-python1.42.0_1.42.0-4ubuntu2_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket libboost-thread1.42.0.
Packar upp libboost-thread1.42.0 (från .../libboost-thread1.42.0_1.42.0-4ubuntu2_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket libtorrent-rasterbar6.
Packar upp libtorrent-rasterbar6 (från .../libtorrent-rasterbar6_0.15.5-1_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket python-libtorrent.
Packar upp python-libtorrent (från .../python-libtorrent_0.15.5-1_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket deluge-common.
Packar upp deluge-common (från .../deluge-common_1.3.1-1_all.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket deluge-gtk.
Packar upp deluge-gtk (från .../deluge-gtk_1.3.1-1_all.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket deluge.
Packar upp deluge (från .../deluge_1.3.1-1_all.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket libgfortran3.
Packar upp libgfortran3 (från .../libgfortran3_4.5.2-2ubuntu1_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket libblas3gf.
Packar upp libblas3gf (från .../libblas3gf_1.2-8_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket liblapack3gf.
Packar upp liblapack3gf (från .../liblapack3gf_3.3.0-1ubuntu1_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket libmikmod2.
Packar upp libmikmod2 (från .../libmikmod2_3.1.11-a-6.3_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket libportmidi0.
Packar upp libportmidi0 (från .../libportmidi0_1%3a200-0ubuntu1_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket libsmpeg0.
Packar upp libsmpeg0 (från .../libsmpeg0_0.4.5+cvs20030824-2.2_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket libsdl-mixer1.2.
Packar upp libsdl-mixer1.2 (från .../libsdl-mixer1.2_1.2.8-6.3_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket libsdl-ttf2.0-0.
Packar upp libsdl-ttf2.0-0 (från .../libsdl-ttf2.0-0_2.0.9-1build1_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket python-numpy.
Packar upp python-numpy (från .../python-numpy_1%3a1.5.1-1ubuntu1_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket python-pygame.
Packar upp python-pygame (från .../python-pygame_1.9.1release-0ubuntu2_amd64.deb) ...
Hanterar utlösare för bamfdaemon ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
Hanterar utlösare för desktop-file-utils ...
Hanterar utlösare för python-gmenu ...
Rebuilding /usr/share/applications/desktop.sv_SE.utf8.cache...
Hanterar utlösare för hicolor-icon-theme ...
Hanterar utlösare för man-db ...
Hanterar utlösare för python-support ...
Ställer in libboost-system1.42.0 (1.42.0-4ubuntu2) ...
Ställer in libboost-filesystem1.42.0 (1.42.0-4ubuntu2) ...
Ställer in libboost-python1.42.0 (1.42.0-4ubuntu2) ...
Ställer in libboost-thread1.42.0 (1.42.0-4ubuntu2) ...
Ställer in libtorrent-rasterbar6 (0.15.5-1) ...
Ställer in python-libtorrent (0.15.5-1) ...
Ställer in deluge-common (1.3.1-1) ...
Ställer in deluge-gtk (1.3.1-1) ...
Ställer in deluge (1.3.1-1) ...
Ställer in libgfortran3 (4.5.2-2ubuntu1) ...
Ställer in libblas3gf (1.2-8) ...
update-alternatives: använder /usr/lib/libblas/libblas.so.3gf för att tillhandahålla /usr/lib/libblas.so.3gf (libblas.so.3gf) i automatiskt läge.
Ställer in liblapack3gf (3.3.0-1ubuntu1) ...
update-alternatives: varning: tvingar ominstallation av alternativet /usr/lib/lapack/liblapack.so.3gf då länkgruppen liblapack.so.3gf är trasig.
Ställer in libmikmod2 (3.1.11-a-6.3) ...
Ställer in libportmidi0 (1:200-0ubuntu1) ...
Ställer in libsmpeg0 (0.4.5+cvs20030824-2.2) ...
Ställer in libsdl-mixer1.2 (1.2.8-6.3) ...
Ställer in libsdl-ttf2.0-0 (2.0.9-1build1) ...
Ställer in python-numpy (1:1.5.1-1ubuntu1) ...
Ställer in python-pygame (1.9.1release-0ubuntu2) ...
Hanterar utlösare för libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place
Hanterar utlösare för python-support ...
Hanterar utlösare för python-central ...

Revision history for this message
fredda (fredda-71) wrote :

Sorry i forgot.
Deluge starts up first time but when i close deluge not starts up again

affects: deluge (Ubuntu) → blas (Ubuntu)
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Remote bug watches

Bug watches keep track of this bug in other bug trackers.