Activity log for bug #933081

Date Who What changed Old value New value Message
2012-02-15 21:23:52 Natalia Bidart bug added bug
2012-02-15 21:36:53 Natalia Bidart ubuntu-sso-client: assignee Natalia Bidart (nataliabidart)
2012-02-15 21:36:55 Natalia Bidart ubuntu-sso-client: importance Undecided Medium
2012-02-15 21:36:59 Natalia Bidart ubuntu-sso-client: status New Triaged
2012-02-15 21:37:13 Natalia Bidart bug task added ubuntu-sso-client (Ubuntu)
2012-02-15 21:37:32 Natalia Bidart nominated for series Ubuntu Precise
2012-02-15 21:37:32 Natalia Bidart bug task added ubuntu-sso-client (Ubuntu Precise)
2012-03-15 12:24:49 Manuel de la Peña ubuntu-sso-client (Ubuntu Precise): assignee Manuel de la Peña (mandel)
2012-03-15 12:24:56 Manuel de la Peña ubuntu-sso-client (Ubuntu Precise): status New In Progress
2012-03-15 16:47:17 Launchpad Janitor branch linked lp:~mandel/ubuntu-sso-client/tc-not-loading
2012-03-15 20:13:11 Ubuntu One Auto Pilot ubuntu-sso-client: status Triaged Fix Committed
2012-03-20 16:01:54 Natalia Bidart ubuntu-sso-client/stable-3-0: milestone 2.99.91
2012-03-20 16:02:58 Launchpad Janitor branch linked lp:~nataliabidart/ubuntu-sso-client/stable-3-0-update-2.99.91
2012-03-21 13:40:30 Ubuntu One Auto Pilot ubuntu-sso-client/stable-3-0: status New Fix Committed
2012-03-21 13:48:35 Natalia Bidart ubuntu-sso-client/stable-3-0: status Fix Committed Fix Released
2012-03-21 13:48:38 Natalia Bidart ubuntu-sso-client/trunk: status Fix Committed Fix Released
2012-03-21 17:00:12 Launchpad Janitor ubuntu-sso-client (Ubuntu Precise): status In Progress Fix Released
2012-03-21 17:10:20 Launchpad Janitor branch linked lp:ubuntu/ubuntu-sso-client