Status på säkerhetskopiering utav adder

Bug #1065774 reported by Andreas Olsson on 2012-10-12
10
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Ubuntu Sweden Server
Medium
Barre

Bug Description

Gällande hur adder säkerhetskopieras just nu....

Andreas Olsson (andol) wrote :

Barre, Nafallo:

Utifall att jag misstar mig mer än vanligt så säkerhetskopierar ni två nu adder, med rdiff-backup respektive backuppc? Möjlighet att sammanfatta lite kort kring vilka filer och mappar som säkerhetskopieras, hur länge historik behålls, etc?

För stunden har varesig jag eller Johan någon egen säkerhetskopiering rullande, och sålunda inga omedelbar åtkomst till säkerhetskopierad data ifall det skulle behövas med kort varsel? Finns det någon möjlighet för oss att få någon form utav läsbar åtkomst till någon utav era säkerhetskopior av adder? Alternativet, att köra fyra separata säkerhetskopior känns snäppet overkill.

Andreas Olsson (andol) on 2012-10-12
Changed in ubuntu-se-server:
importance: Undecided → Medium
Nafallo Bjälevik (nafallo) wrote :

 Hej,

BackupPC pa min hemmaserver.

Saker som inte kopieras:
/home/locot/phpBB/current/cache/, lost+found
/var/lib/mysql, /proc, /sys, /dev, /run, /tmp

Tar inkrementell backup varje natt, och full varannan vecka.

Behaller fulla backuper: 4, 1, 2, 2, 1, 1

  - num fulls to keep at intervals of 1 * $Conf{FullPeriod},
  - num fulls to keep at intervals of 2 * $Conf{FullPeriod},
  - num fulls to keep at intervals of 4 * $Conf{FullPeriod},
  - num fulls to keep at intervals of 8 * $Conf{FullPeriod},
  - num fulls to keep at intervals of 16 * $Conf{FullPeriod},

Sa 4*2 veckor, 1*8 veckor osv...

Cheers, Nafallo

Changed in ubuntu-se-server:
status: New → Incomplete
Barre (barre) wrote :

SÅ här ser exclude/include ut för min backup av adder
    --exclude-special-files \
    --preserve-numerical-ids \
    --exclude '**/*~' \
    --exclude '**/.svn' \
    --exclude '**/.bzr' \
    --exclude '**/cache' \
    --include /etc \
    --include '/home/locot/mysql_dump/*_current.sql' \
    --exclude /home/locot/mysql_dump \
    --exclude /home/locot/temp \
    --include /home/locot \
    --include /home/nordic \
    --include /home/locoadmin \
    --include /usr/local \
    --include /var/lib/awstats \
    --include /var/log \
    --exclude '**' \

Hur lång historik jag spar är direkt beroende på hur mycket disk jag har.
Som det ser ut nu så gjorde jag en migrering till min nya miljö för 102 dagar sedan och under migreringen så gick allt snett och all min backupdata gick förlorad. Så just nu har jag således en historik på 102 dagar.

Jag skulle absolut kunna ge åtkomst till en läsbar kopia för er andra, måste bara ha lite tid att implementera en sådan lösning och komma på vilket sätt som vore bäst =)

Andreas Olsson (andol) wrote :

Barre: Alla tiders.

Changed in ubuntu-se-server:
assignee: nobody → Barre (barre)
Nafallo Bjälevik (nafallo) wrote :

Ser ut att jag kommer ha problem att ge extern access. Servern är bakom dubbel NAT just nu.

Changed in ubuntu-se-server:
status: Incomplete → Opinion
status: Opinion → Confirmed
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers