Puppetiera adder?

Bug #1065337 reported by Andreas Olsson on 2012-10-11
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Ubuntu Sweden Server
Low
Unassigned

Bug Description

Vid tillfälle, tid och intresse skulle det kunna vara värt att börja låta Puppet ta över konfigurering utav adder.

Det behöver då inte röra sig om någon avancerad infrastruktur, utan mest något i stil med att peka puppet agent på en lokal receptsamling.

Vinsten skulle då i huvudsak vara dokumenterade, och då framförallt inför en framtida ominstallation av servern, eventuellt med helt andra serveradmins.

Johan Ramm-Ericson (johanre) wrote :

Jag har lite allergi mot puppet då vi fick problem med puppet på jobb pga skalning men det lär det aldrig vara fråga om här. Så visst; ett annat alternativ kan ju vara att bara versionshantera conf filer via t.ex. git. Men smaken är som baken - det viktiga är ju principen att hantera själva huvudfrågan och få det dokumenterat.

Andreas Olsson (andol) wrote :

Tja, gissar att jag i sådant fall haft bättre tur med Puppet. Hursom är ju en eventuell Puppetifiering en relativ lågprio i jämförelse med allmän versionshantering utav /etc, övrig dokumentation, etc.

(Skulle förövrigt gärna vid tillfälle utbyte erfarenheter kring skalning utav Puppet.)

Nafallo Bjälevik (nafallo) wrote :

Puppet for en ensam host later inte riktigt som ratt verktyg for jobbet.

Changed in ubuntu-se-server:
status: New → Invalid
Andreas Olsson (andol) wrote :

Håller inte med.

Givet att man redan är bekant med Puppet så tycker jag att det gör sig alldeles utmärkt på en enskild alternativt ett fåtal maskiner. Förvisso är inte nyttan samma som vid ett större antal maskiner, men framförallt som indirekt dokumentation finner jag Puppet helt klart värdefullt.

Changed in ubuntu-se-server:
status: Invalid → New
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers