rättighetsrelationer mellan team och project

Bug #1065327 reported by Andreas Olsson
8
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Ubuntu Sweden Server
In Progress
Low
Håkan Sörensson

Bug Description

Nedan har vi ett antal team och projekt, på ett eller annat vis relaterade till Serveradmin, som torde struktureras upp med mer explicita rättighetsrelationer.

https://launchpad.net/~ubuntu-se-serveradmins
https://launchpad.net/~ubuntu-se-webmasters

https://launchpad.net/ubuntu-se-server
https://launchpad.net/ubuntu-se-web
https://launchpad.net/ubuntu-se-help

Spontant så skulle jag vilja föreslå följande struktur

1) Att ~ubuntu-se-serveradmins är medlem, med Admin-status, i ~ubuntu-se-webmasters.
(Däremot så ser jag det inte nödvändigtvis som önskvärt att ~ubuntu-se-serveradmins äger ~ubuntu-se-webmasters. Ty även om det stundtals är Serveradmin som gör det mesta utav webhackandet så behöver det inte nödvändigtvis vara så. I en perfekt värld så skulle det här vara ett separat team.)

2) Att ~ubuntu-se-serveradmins är Maintainer såväl som Driver för ubuntu-se-server.

3) Att ~ubuntu-se-webmasters är Maintainer såväl som Driver för ubuntu-se-web (redan fallet)

4) Att ~ubuntu-se-webmasters är Maintainer såväl som Driver för ubuntu-se-help

Eventuellt kan "Maintainer såväl som Driver" förenklas till enbart "Maintainer"

Fördel med dylik struktur är att man får bättre en konsekventare rättighetstilldelningar, och att det blir färre ställen att behöva komma ihåg att ändra på.

Revision history for this message
Håkan Sörensson (hakans) wrote :

Det låter som en bra struktur.

Revision history for this message
Johan Ramm-Ericson (johanre) wrote :

Håller med, kör.

Revision history for this message
Andreas Olsson (andol) wrote :

Ok, nu har jag gjort min läxa, och Maintainer har fulla rättigheter, varpå det är lätt överflödigt att även ha samma team satt som driver. Hursom, då vi verkar vara helt överens, låt oss nu applicera följande delta...

Håkan alt. Johan: Peta gärna in ~ubuntu-se-serveradmins som Admin-medlem i ~ubuntu-se-webmasters

Lars: Har du något emot att föra över Maintainer-ägandeskapet till ~ubuntu-se-webmasters?

Förövrigt så skulle jag inte ha något emot Admin-status i ~ubuntu-se-serveradmins.

Revision history for this message
Lars Ljung (larslj) wrote :

Jag har fört över ubuntu-se-help till ~ubuntu-se-webmasters

Changed in ubuntu-se-server:
status: New → In Progress
Revision history for this message
Andreas Olsson (andol) wrote :

Lars: Tackar

Håkan: Eftersom du verkar hålla med om planen i sin helhet, kan du lämna över Maintainer för ubuntu-se-server till ~ubuntu-se-serveradmins?

Johan/Håkan: ~ubuntu-se-serveradmins behöver fortfarande bli inlagd som Admin-medlem i ~ubuntu-se-webmasters

Changed in ubuntu-se-server:
assignee: nobody → Håkan Sörensson (hakans)
assignee: Håkan Sörensson (hakans) → nobody
assignee: nobody → Håkan Sörensson (hakans)
Revision history for this message
Johan Ramm-Ericson (johanre) wrote :

~ubuntu-se-serveradmins är nu admin-medlem i ~ubuntu-se-webmasters

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  
Everyone can see this information.

Other bug subscribers