Frigöra diskutrymme på adder

Bug #1064771 reported by Andreas Olsson on 2012-10-10
10
This bug affects 2 people
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Ubuntu Sweden Server
Medium
Ubuntu Server

Bug Description

Aktuellt diskutnyttjande på adder:

locot@adder:~$ df -h /
Filsystem Storlek Anvnt Tillg Anv% Monterat på
/dev/vda1 18G 14G 3,2G 82% /
locot@adder:~$

Långt ifrån ett akut problem, men åtminstone personliga så skulle jag föredra snäppet mer marginaler. Nedan är exempel på innehåll att se över.

Till en börja med så har vi ett antal personliga hemkataloger innehållande betydligt mer data än andra hemkataloger. Jag tar och kontakta sagda personer gällande eventuellt relevant innehåll i hemkatalogerna. Om inte annat kan vi ju i sådant fall faktiskt vilja se det att det innehållet verkligen sparas.

321M /home/amelia/
327M /home/kivie/
942M /home/peetra/

Sen har vi ett antal foldrar innehållande vad som torde vara historiskt material. Kan helt klart vara värt att spara för eventuellt framtida intresse, men skulle antagligen inte skada att utav att komprimeras.

139M /home/locot/archive
340M /home/locot/moinmoin
29M /home/locot/planet.old
883M /home/locot/rubbet

Näst på tur kommer temporära mappar som borde gå igenom, och se vad som ska slängas alternativt arkiveras

176M /home/locot/temp
93M /home/locot/workdir

Vi håller lokalt den senaste veckans nattliga mysql-dumpar, vilket jag tycker är bra. Däremot så kan en rätt ordentligt utrymme sparas genom att komprimera dumparna, även om vi eventuellt kan vilja behålla _current.sql okomprimerad, för att underhålla diffande/deduplicering vid säkerhetskopiering

3,9G /home/locot/mysql_dump

Slutligen så kanske vi lokalt sparar onödigt lång loghistorik

3,0G /var/log/

Nej, jag har inte undersökt vilka möjligheter vi har gällande få extra diskutrymme tilldelat adder. Tycker i första hand att det är värt att göra en grovöversikt kring mängd data vi faktiskt behöver ha sparat. Om inte annat därför att det är lättare att hålla koll på liksom säkerhetskopiera en mindre mängd data.

Andreas Olsson (andol) on 2012-10-11
Changed in ubuntu-se-server:
importance: Undecided → Medium
Johan Ramm-Ericson (johanre) wrote :

Skulle tro att det mestadels handlar om gamla databasdumpar.

Nafallo Bjälevik (nafallo) wrote :

Mer diskutrymme ser inte ut att behovas, med tanke pa ovanstaende ;-)

Changed in ubuntu-se-server:
status: New → Confirmed
Andreas Olsson (andol) wrote :

kivie's och amelia's hemkatalog har nu rensats efter att de har bekräftat att dessa endast innehöll gamla rester. Peetra har satt en genomgång av sin hemkatalog på todo-listan.

Vad gäller ./mysql_dump så bzip2:as nu historiken, och tar sålunda upp lite drygt 2G mindre utrymme.
(Testade även med gzip och xz, varpå bzip2 vart en lämplig avvägning för något som kör en gång per dygn.)

Notera även att ./mysql_dump har flyttats till under /home/locoadmin. Se https://bugs.launchpad.net/ubuntu-se-server/+bug/1066322 för kontext.

Nafallo Bjälevik (nafallo) wrote :

Jag gick igenom paketen som är installerade på adder och föreslår att avinstallera följande om ingen vet varför de är installerade:

cpu-checker db4.7-util diff ethtool gamin htop installation-report libadns1 libapt-pkg-perl (lots of media libs) libdb4.7 libconfig-file-perl libconfig-inifiles-perl liblist-moreutils-perl liblog-log4perl-perl memtest86+ mytop python-newt rrdtool screen unzip update-notifier-common usbutils apachetop apt-file byobu dialog ffmpeg ffmpeg2theora fontconfig libconsole libdb4.6 mg mii-diag munin netcat netcat-traditional subversion ttf-dejavu

locate är redan utbytt till mlocate, och emacs22 är utbytt mot emacs23.

Changed in ubuntu-se-server:
assignee: nobody → Ubuntu Server Team (ubuntu-server)
status: Confirmed → In Progress
Johan Ramm-Ericson (johanre) wrote :

De enda paketen av ovan lista jag skulle rekommendera att behålla är diff och unzip.

Johan Ramm-Ericson <email address hidden> wrote:

>De enda paketen av ovan lista jag skulle rekommendera att behålla är
>diff och unzip.

diff bytte namn till diffutils, och är nu ett tomt paket.

Hur är det med ffmpeg? Behövs det för screencasts?
--
Sent from my Android phone with K-9 Mail. Please excuse my brevity.

Nafallo Bjälevik (nafallo) wrote :

Är denna buggen fortfarande aktuell? Heter maskinen fortfarande adder? :-)

Johan Ramm-Ericson (johanre) wrote :

Tack för påminnelsen. :-) Nej detta är inte aktuellt längre, stänger buggen nu.

Changed in ubuntu-se-server:
status: In Progress → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers