Nepravilni statusi bagova na Lančpedu

Bug #252362 reported by Ivan Petrovic on 2008-07-27
2
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Ubuntu-rs Forum
Undecided
Unassigned
Ubuntu-rs Planeta
Undecided
Unassigned
Ubuntu-rs Website
Undecided
Unassigned
Ubuntu-rs Wiki
Undecided
Unassigned

Bug Description

Danas sam malo čitao o statusima bagova i otkrio da smo pravili grešku obeležavajući popravljene bagove sa Fix Commitied. Po uputstvu sa http://news.launchpad.net/general/of-bugs-and-statuses vidim da jedino Fix Released zatvara bag kao gotov - ispravljen. Pomalo mi je bilo čudno što svaki put kada otvorim stranicu sa listom bagova vidim i ispravljene i neispravljene. Sada se napokon ispravljeni bagovi ne prikazuju na strani List all open bugs ali se zato prikazuju na stranici All bugs ever reported (oba linka se nalaze na u desnom okviru Filters).

Nadam se da su svi do sad razumeli

Changed in ubuntu-rs.org:
status: New → Fix Released
Changed in ubuntu-rs-forum:
status: New → Fix Released
Changed in ubuntu-rs-wiki:
status: New → Fix Released
Changed in planeta-ubuntu-rs:
status: New → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers