Comment 1 for bug 319105

Revision history for this message
Doru Barbu (barbu.doru-deactivatedaccount) wrote :

Și eu tot pentru lightbox votez, mai ales că e sub licență Creative Commons 2.5 și nu o să ne dea bătăi de cap la o eventuală redistribuție. Ideal ar fi să găsim o metodă prin care să introducem automat javascript-ul pentru imagini în fiecare html static, altfel schimbările în po-uri sau xml-uri care ar necesita generarea unor html-uri noi ar fi problematice.