link naar het forum

Bug #986998 reported by Ronnie
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Ubuntu-NL Website
Fix Released
Undecided
Unassigned

Bug Description

De link naar het forum in de subtab op pagina: http://www.ubuntu-nl.org/ondersteuning opent in een nieuw venster.

Is het mogelijk om dit in hetzelfde venster/tab te openen?

Ronnie (ronnie.vd.c)
description: updated
Revision history for this message
Johan van Dijk (johanvandijk) wrote :

Zou nu opgelost moeten zijn.

Changed in ubuntu-nl-website:
status: New → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  
Everyone can see this information.

Other bug subscribers