Aanmaken van een mailing lijst i.v.m. nieuwsverspreiding

Bug #878837 reported by Dooitze de Jong
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Ubuntu-NL Server Beheer
Undecided
Johan van Dijk

Bug Description

Voor het uitvoeren van het plan nieuwsverspreiding* zijn er twee mailing lists nodig

ubuntu-nl-nieuws
ubuntu-nl-nieuwsteam

Deze bug is geen duplicate van bug #657934

Plan: http://ub.untu.nl/nieuwsverspreiding/

Revision history for this message
Heimen Stoffels (vistaus) wrote :

De website met het plan laad niet. Enig idee waardoor dat komt?

Changed in ubuntu-nl-website:
importance: Undecided → Wishlist
Revision history for this message
Dooitze de Jong (dooitze) wrote : Re: [Bug 878837] Re: Aanmaken van een mailing lijst i.v.m. nieuwsverspreiding

Bij mij nu wel

Revision history for this message
Heimen Stoffels (vistaus) wrote :

Het plan ziet er wat mij betreft prima uit :)

Changed in ubuntu-nl-website:
status: New → Confirmed
tags: added: server
Revision history for this message
Johan van Dijk (johanvandijk) wrote :

Dooitze, de mailinglijst is er.
<email address hidden>

Mail even de mailadressen van iedereen die er aan mee gaat werken, dan zorg ik dat de rechten goed komen.

Changed in ubuntu-nl-website:
status: Confirmed → In Progress
assignee: nobody → Johan van Dijk (johanvandijk)
Changed in ubuntu-nl-website:
importance: Wishlist → Undecided
Revision history for this message
Dooitze de Jong (dooitze) wrote :

Voeg eerst alleen die van mij maar alleen toe. Dan neem ik verder nog wel contact op met de overige leden.

Revision history for this message
Marten de Vries (marten-de-vries) wrote :

Priority -> undecided, wishlisht lijkt me niet bedoeld voor iets dat wel degelijk prioriteit heeft.

Ronnie (ronnie.vd.c)
affects: ubuntu-nl-website → ubuntu-nl-serverbeheer
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers