Forum: Ubuntu Mono gebruiken als font in [code] en [tt] tags

Bug #1025619 reported by Johan van Dijk on 2012-07-17
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Ubuntu NL Artwork
Undecided
Unassigned

Bug Description

In het bestand index.template.php wordt alleen het font "Ubuntu" via de googleapis site binnengehaald. Het "Ubuntu Mono" font wordt niet binnengehaald, maar wordt wel gebruikt in een aantal tags.

Ik stel voor dat in index.template.php regel 88 wordt vervangen.
echo'<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu:400,400italic,700" rel="stylesheet" type="text/css">';
door:
echo'<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Mono|Ubuntu:400,400italic,700" rel="stylesheet" type="text/css">';

Ook nog een voorstel voor wijzigingen in /css/index.css
Vanaf regel 336 (code block): Moet font-family: "Ubuntu Mono Regular" niet veranderd worden in font-family: "Ubuntu Mono"? Of moet "Ubuntu Mono" toegevoegd worden als extra optie?

Regel 412 (tt-tags): hier wordt het Ubuntu font gebruikt, en zou zeker veranderd moeten worden in een monospace font (Ubuntu Mono dus).

Johan van Dijk (johanvandijk) wrote :

Regel 412 van de index.css heb ik inmiddels aangepast: "Ubuntu" is vervangen door "Ubuntu Mono". Dit zorgt dat de [tt]-tags weer doen wat ze moeten doen.

Graag deze wijzigingen ook hier op LP in de code doorvoeren om alles gelijk te houden.

Changed in ubuntu-nl-artwork:
status: New → Confirmed
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers