[web]Ubuntu pro podnikání

Bug #1031088 reported by František Zatloukal
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Ubuntu Česká republika
Incomplete
Undecided
Unassigned

Bug Description

Na http://www.ubuntu.cz/cojeubuntu/server

a)je hned nahoře jeden odstavec dvakrát.

Ubuntu je vhodné i pro konečné prodejce počítačových sestav, ti totiž rozšíří svůj sortiment, získají náskok před konkurencí a budou mít zákazníkům, kteří nechtějí Windows, nebo nemají na jeho legalizaci peníze - a chtějí systém legální, stále co nabídnout.

b)Obrázek doby podpory potřebuje aktualizaci: http://www.ubuntu.cz/sites/default/files/images/C3.1.1.3_lifecycle_diagram.png

description: updated
Revision history for this message
Mirek Ryšán (mirek-rysan) wrote :

Obávám se, že on bude celý článek opravdu potřebovat trochu překopat.. Už se to řeší v rámci Bugu #956951. Info jsem k němu pro jistotu doplnil.

Revision history for this message
František Zatloukal (zatloukal-frantisek) wrote :

Jo, ono to bude asi lepší řešit v rámci jednoho bugu.
Díky za doplnění, tomuto bych dal Won't fix, ale nejde.

Changed in ubuntu-cz:
status: New → Incomplete
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  
Everyone can see this information.

Other bug subscribers