imageResize.php: Caching

Bug #645920 reported by Nikolai Kristiansen
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
studentersamfundet.no
Fix Released
Undecided
oyvinbak

Bug Description

Mange GET /imageResize.php?pic=bilder/nyheter/635.jpg&maxwidth=282&ma... requests

1. Sjekke en cache om det gjeldende bildet finnes
1.1 Sjekke om det som finnes i cache er samme størrelsen som blir requestet.
2. Bildet finnes ikke i cache
2.1 Generer en thumbnail.
2.2 Legg bildet inn i cache.
3 Returnere en jpg.

Revision history for this message
oyvinbak (olivaq) wrote :

Fikset caching (bilder puttes i image_cache), og etter tips fra nikolai byttet vi fra imagecopyresized til imagecopyresampled og da ser bildene mye finere ut!

Changed in studentersamfundet-web:
assignee: nobody → oyvinbak (olivaq)
status: New → Fix Released
Revision history for this message
Paal Braathen (paalbra) wrote : Re: [Bug 645920] Re: imageResize.php: Caching

2010/10/11 oyvinbak <email address hidden>

> Fikset caching (bilder puttes i image_cache), og etter tips fra nikolai
> byttet vi fra imagecopyresized til imagecopyresampled og da ser bildene
> mye finere ut!
>

Nais. Hvor lenge ligger et bilde i cache?

Og ja, bildene var jo grusomt pixlete før. Mye bedre nå :)

--
Paal

Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

2010/10/11 Paal Braathen <email address hidden>

> 2010/10/11 oyvinbak <email address hidden>
>
> Fikset caching (bilder puttes i image_cache), og etter tips fra nikolai
>> byttet vi fra imagecopyresized til imagecopyresampled og da ser bildene
>> mye finere ut!
>>
>
> Nais. Hvor lenge ligger et bilde i cache?
>

Hurra!

--
Thomas Misund
--
http://hemmeligadresse.com/

Revision history for this message
oyvinbak (olivaq) wrote :

Akkurat nå slettes bilder om de ikke har blitt brukt på 14400 sekunder
(4 timer?), kanskje litt lite :/

-Øyvind

2010/10/11 Thomas Misund <email address hidden>:
> 2010/10/11 Paal Braathen <email address hidden>
>>
>> 2010/10/11 oyvinbak <email address hidden>
>>>
>>> Fikset caching (bilder puttes i image_cache), og etter tips fra nikolai
>>> byttet vi fra imagecopyresized til imagecopyresampled og da ser bildene
>>> mye finere ut!
>>
>> Nais. Hvor lenge ligger et bilde i cache?
>
> Hurra!
>
> --
> Thomas Misund
> --
> http://hemmeligadresse.com/
>

Revision history for this message
oyvinbak (olivaq) wrote :

oppdaget at ting kanskje ikke slettes allikevel, skal undersøke mer senere.

Changed in studentersamfundet-web:
status: Fix Released → In Progress
Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Fant du ut av dette?

Revision history for this message
oyvinbak (olivaq) wrote :

Da er det i orden (både caching, rydding av den og den håndterer at bilder byttes ut)

Changed in studentersamfundet-web:
status: In Progress → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Remote bug watches

Bug watches keep track of this bug in other bug trackers.